Kommunal primärvård, hemsjukvård

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av sjukvård eller rehabilitering i hemmet, kan du ha rätt till kommunal primärvård (hemsjukvård). Det gör det möjligt för dig att få vård hemma, både under en kortare eller längre period.

Vad är kommunal primärvård?

Kommunal primärvård är den hälso- och sjukvård som utförs i ditt hem. Ditt behov avgör vilka insatser som kommer att utföras. Det kan till exempel vara hjälp med läkemedel, omläggning av sår, provtagning, rehabilitering och hjälpmedel. Den kommunala primärvården är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan. Den utförs av legitimerad personal (arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska) eller av omvårdnadspersonal på uppdrag av legitimerad personal.

Hjälpmedel

Vem kan få kommunal primärvård?

För att ha rätt till kommunal primärvård ska du ha ett varaktigt behov av fysisk och eller psykisk karaktär som gör att du inte kan ta dig till din vårdcentral eller till din rehabmottagning, utan större svårighet. Det som också vägs in är omfattning och frekvens av de insatser du behöver. Det gäller oavsett din ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.

Hur blir jag inskriven i kommunal primärvård?

För att bli inskriven tar du kontakt med den vårdcentral du tillhör. Den tar i sin tur kontakt med Ulricehamns kommunala primärvård. Inskrivning kan också bli aktuell efter att du har varit inlagd på sjukhus och fortfarande har behov av vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. Du är inskriven så länge ditt behov finns kvar. När målen är uppnådda fattas ett beslut om eventuell utskrivning.

Det är hemsjukvårdens planeringsfunktion som bedömer behovet av kommunal primärvård. Hemsjukvårdens planeringsfunktion består av sjuksköterska och arbetsterapeut.

Vad kostar kommunal primärvård?

Kostnaden för kommunal primärvård är fast varje månad, oavsett hur mycket eller lite hjälp du får.
Avgift för hemsjukvård är i normalfallet 404 kronor per månad.

Vad insatser inom äldreomsorgen kostar

Publicerat av Anette Westerlund den 4 april 2024, senast ändrad den 4 april 2024 av Lena Frimansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?