Information till utförare inom daglig verksamhet och dagverksamhet (LOV)

Är du intresserad av att arbeta med daglig verksamhet och dagverksamhet i Ulricehamns kommun? Här finns information om vilka krav som måste uppfyllas samt hur man ansöker.

Målgrupper

Personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar som saknar arbete kan ha rätt att delta i dagverksamhet eller daglig verksamhet.

Daglig verksamhet utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) riktar sig till personer med olika funktionsnedsättningar.
Information om vem som omfattas av LSS

Dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) riktar sig till vuxna med psykisk ohälsa.
Information om stöd enligt SoL

Förfrågningsunderlag och ansökan

Förfrågningsunderlaget innehåller uppdragsbeskrivning samt de kvalitetskrav som kommunen ställer på utföraren. Ansökan görs genom Tendsign.

Förfrågningsunderlag Daglig verksamhet LSS och SoL Lyssna

Ansökan via systemet Tendsign  

Ansökan till inspektionen för vård och omsorg

Företag som vill bli utförare inom daglig verksamhet och dagverksamhet ska fylla i och skicka in en ansökningsblankett till inspektionen för vård och omsorg.

Ansökan om tillstånd att bedriva daglig verksamhet, blanketter på ivo.se

Kapacitetstak

Utföraren måste ange ett kapacitetstak, det vill säga hur många brukare man kan ta emot per månad och vilket behov av hjälp och stöd dessa kan ha. Du kan läsa mer om nivåsättning i förfrågningsunderlaget.

För att göra en förändring i kapacitetstaket måste man fylla i och skicka in förändringsblanketten.

Förändring av kapacitetstak – daglig verksamhet LSS och SoL

Ersättning och fakturering

Ersättning till utförare av daglig verksamhet och dagverksamhet beräknas utifrån ett ersättningssystem baserat på varje brukares behov av personalstöd. Ersättning utgår per månad enligt bedömd nivå.

Information om fakturering och ersättningsnivåer för utförare av daglig verksamhet (pdf)

Habiliteringsersättning

Ulricehamns kommun betalar ut habiliteringsersättning till samtliga brukare i utförarens verksamhet. Utföraren ansvarar för att lämna in underlag om brukarens närvarotid. Du kan läsa mer om riktlinjerna för habiliteringsersättning i förfrågningsunderlaget.

Mall för habiliteringsersättning

Avvikelserapport

Av olika anledningar kan det uppstå avvikelser. Du kan läsa mer om avvikelserapportering i förfrågningsunderlaget.

Avvikelserapport Daglig verksamhet

Manual för avvikelserapport Daglig verksamhet

Förfrågningsunderlaget innehåller uppdragsbeskrivning samt de kvalitetskrav som kommunen ställer på utföraren. Ansökan görs genom Tendsign.

Förfrågningsunderlag Daglig verksamhet LSS och SoL Lyssna

Ansökan via systemet Tendsign  

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 maj 2015, senast ändrad den 15 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?