Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som belyser styrning, ledarskap och samverkan i kommunorganisationen. Utvärderingen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Om Kommunkompassen

Kommunkompassen utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, samhällsaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare. Den fokuserar även på vad som kännetecknar en kommun som bygger välfärd utifrån medborgarens behov. Kommunen får en genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv. Det är en omfattande utvärdering och analys av en kommuns sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv.

Inför genomlysningen skickas svar in till SKR utifrån ett omfattande frågeunderlag. Därefter genomför SKR intervjuer under ett par dagar med politiker, tjänstemän från förvaltning och bolag samt fackliga representanter. Efter det poängsätts kommunens resultat inom utvärderingens åtta olika områden. Utvärderingens resultat är ett gott stöd för kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete och ger också kommunen en möjlighet att jämföra sig med andra kommuner samt hitta goda exempel att lära sig av. Resultatet ligger till grund för att kunna söka och bli nominerad till utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun.

Information om utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun hos Sveriges Kommuner och Regioner

Områden i utvärderingen

Vid utvärderingen ställer SKR frågor kring hur kommunen arbetar inom åtta olika områden. Varje område kan ge 100 poäng vilket betyder att 800 poäng är det maximala antalet poäng en kommun kan få. Områdena är:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv
  • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Information om Kommunkompassen hos Sveriges Kommuner och Regioner

Resultat för Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun har deltagit i Kommunkompassen vid två olika tillfällen. Första gången var 2017 och andra gången var 2022. År 2017 uppnådde Ulricehamns kommun 513 poäng av maximala 800 poäng vilket var över medel och ett bra resultat för en förstagångskommun. År 2022 uppnådde kommunen hela 567 poäng vilket innebar en nominering till Sveriges kvalitetskommun.

Utvärderingsrapporter hos Sveriges Kommuner och Regioner

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 24 augusti 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?