Mer information om anhörigfrågor

Det finns mycket stöd och hjälp att få om du vill läsa på egen hand.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

På hemsidan hemsida hittar du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom området. Du kan också få tips på litteratur, utbildning och annat.
www.anhoriga.se

Anhörigas riksförbund (AHR)

En rikstäckande organisation som stödjer anhöriga. anhorigasriksforbund.se
Anhöriglinje, en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.
Telefon: 0200-239 500

Anhörighandbok

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Kunskapsguiden

Stöd till anhöriga

Anhörigstöd i andra kommuner

Samlingssida med andra kommuners anhörigstöd 

1177 – vårdguiden om anhörigstöd

1177.se

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 15 september 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?