Mer information om anhörigfrågor

Det finns mycket stöd och hjälp att få om du vill läsa på egen hand.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

På hemsidan hittar du information om anhörigstöd, aktuella händelser, forskning och utveckling inom området. Du kan också få tips på litteratur, utbildning och annat.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA

På Nkas hemsida kan du även läsa mer om den nya nationella anhörigstrategin.
Läs mer om Nationella anhörigstrategin

Anhörigas riksförbund (AHR)

En rikstäckande organisation som stödjer anhöriga.
Anhöriglinje, en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet.
Telefon: 0200-239 500

Anhörigas riksförbund, AHR
Anhörighandbok

Kunskapsguiden

Information om stöd till anhöriga hos Kunskapsguiden

1177 – vårdguiden om anhörigstöd

Information om anhörigstöd hos 1177 Vårdguiden

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 januari 2018, senast ändrad den 28 november 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?