Undersökningar

Att ständigt förbättra och utveckla kvaliteten i den kommunala verksamheten är viktigt. Vi deltar i en rad olika undersökningar för att ta reda på vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Här hittar du ett urval av de undersökningar vi deltar i.

Kommunkompassen

För att undersöka hur vi skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar deltar vi i Kommunkompassen – en utvärdering som belyser styrning, ledarskap och samverkan i organisationen.

Kommunkompassen

Medborgarundersökning

För att ta reda på hur det är att leva och bo i kommunen deltar vi i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning – en attitydundersökning där medborgarna får tycka till om kommunen och dess verksamheter.

Medborgarundersökning

Undersökningar inom barn och utbildning

Skolinspektionen genomför varje år ”skolenkäten” som riktas till elever i grundskola och gymnasium samt till pedagogisk personal och vårdnadshavare i grundskolan. Sektor lärande genomför också en egen årlig attitydundersökning. Denna undersökning vänder sig till alla elever i fritidshem, grundskolan inklusive förskoleklass, fritidshem och upp till årskurs 3 på gymnasiet.

Undersökningar inom barn och utbildning

Undersökningar inom stöd och omsorg

För att förbättra vår omsorg deltar vi i Sveriges Kommuners och Regioners undersökning inom funktionshinderområdet samt Socialstyrelsens undersökning inom äldreomsorgen.

Undersökningar inom stöd och omsorg

Undersökningar inom folkhälsa

Hur mår ulricehamnarna? Vi deltar i olika undersökningar för att ta reda på vad vi ska prioritera i vårt fortsatta folkhälsoarbete.

Undersökningar inom folkhälsa

Publicerat av Ellen Haglund den 3 juli 2023, senast ändrad den 6 februari 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?