Anpassad gymnasieskola

Individuella programmet vänder sig till dig som inte kan gå ett nationellt program på grund av din funktionsnedsättning. Utbildningen ska ge kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Om utbildningen

Du får arbeta med att utveckla ditt språk och hur du ska samtala med andra. Du får lära dig vardagsmatematik och du får lära dig om naturen och samhället. Tillsammans samtalar vi om frågor som rör livet. Du får genom uttrycka dig genom dans, bild, musik och teater. Du får kunskaper som ska ge dig möjligheter att delta i skötsel av dit hem, din vardagsekonomi och din hälsa. Du får också praktisera på en arbetsplats.

Vad läser man?

Dessa ämnesområden läser du på individuella programmet. Estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

Programmets upplägg

Du har en individuell studieplan. I den står det vilka ämnesområden och ämnen du läser. Du får inga betyg men läraren bedömer dina kunskaper utifrån kravnivåer som är uppdelade i grundläggande och fördjupade kunskaper. Detta görs under hela din studietid för att din kunskapsutveckling ska kunna följas. När du lämnar anpassad gymnasieskola efter fyra år får du ett bevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 13 november 2023 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?