Att vara förtroendevald i Ulricehamns kommun

Här hittar du information om hur man kan bli förtroendevald i Ulricehamns kommun, vad uppdraget innebär och vilken ersättning en förtroendevald får.

Handbok för förtroendevalda

Handboken är främst till för dig som är förtroendevald i Ulricehamns kommun. Här finns information som är viktig för dig att känna till.

Handbok för förtroendevalda (pdf)

Hur blir man förtroendevald?

För att bli vald till ett politiskt uppdrag i kommunen är utgångspunkten ett krav att du är skriven inom kommunen och är medlem i ett politiskt parti och att det partiet är representerat i kommunfullmäktige. Innan valet till kommunfullmäktige, som sker i samband med de allmänna valen vart fjärde år, väljer partiet själva ut vilka de vill nominera. Det är sedan upp till dig som medborgare att rösta på ett parti och/eller en specifik person som du vill ska få en plats i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ledamöter i nämnder och styrelser och mandatfördelningen mellan partierna speglar sammansättningen. Det finns även möjlighet att starta ett nytt parti.

Vad innebär det att vara förtroendevald?

De flesta förtroendevalda i kommunen är fritidspolitiker. De har andra jobb och går på sammanträden på sin fritid. De möten man går på är oftast beslutsmöten. Under tiden mellan möten förväntas man hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde, läsa in sig på handlingar, vara delaktig i den offentliga debatten, möta medborgare och ansvara för de politiska besluten. Vi har även ett antal kommunalråd som är politiker på heltid eller deltid och sitter i kommunstyrelsen. Kommunen erbjuder, via kanslifunktionen, utbildning till alla förtroendevalda om kommunen och dess ledning. Utbildning i att utöva det politiska uppdraget ansvarar respektive parti för.

Vilken ersättning får en förtroendevald?

Fritidspolitiker får sammanträdesarvode om de deltar i ett politiskt möte. Om man behöver avbryta sitt ordinarie arbete för att delta på ett möte kan man få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Som förtroendevald kan du även få arvode för studiebesök, kurser och konferenser.

Nivån på och regler kring arvoden regleras i styrdokumentet.

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 12 oktober 2021, senast ändrad den 7 mars 2024 av Linnea Pettersson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?