Nitta förskola

Nitta ligger mellan Ulricehamn och Borås, cirka 7 km väster om Hökerum. Samhället ligger naturskönt med närhet till Viskans dalgång. Förskolan består av två åldersindelade avdelningar, Totte och Alfons.

Bild på ett grått enplanshus med rött tegel som är Nitta förskolaNitta förskola

Förskolan har en stor utegård som vi gungar, cyklar och leker på. Utanför grindarna har vi tillgång till härliga skogs- och naturområden som vi kan utforska. På vintern susar vi nerför backen utanför Tottes gård – men även den stora backen utanför förskolan får besök av de större barnen.

På vår förskola har vi ett eget tillagningskök där förutom lunch även frukost och mellanmål serveras. Det är härligt att känna doften av mat och nybakat!

Vårt mål är att tillsammans skapa en verksamhet där barn, föräldrar och personal känner sig trygga, mår bra och får möjlighet att lära sig saker i leken och av varandra.

 

Trivsel och trygghet

 • Vi vill att du som förälder ska känna trygghet när du kommer till oss. Därför är inskolningen en viktig del i vårt värdegrundsarbete. Inskolningen sker under en vecka och då är du som vårdnadshavare med barnet i den dagliga verksamheten. Inskolningstiden kan variera beroende på varje barns individuella behov och förutsättningar.
 • Vi strävar efter ett gott förtroende och har en öppen dialog tillsammans.
 • Barnen hos oss ska känna sig sedda, få tid till lek, komma till tals och bli lyssnade på.

Lärande och utveckling

 • Vårt arbetssätt ska vara tillåtande och utvecklande för barnen. Deras nyfikenhet ska ge dem möjlighet att prova och klara av olika uppgifter själva. Tillsammans med sina kompisar och oss pedagoger ska de få uppleva känslan av att lyckas.
 • De ska få uppmuntran till att testa och utmana sig själva och upptäcka sina kompetenser.
 • Vi försöker att förändra och förbättra vår lekmiljö tillsammans med barnen. Detta genom att iaktta deras intressen.
 • Vi arbetar aktivt med böcker och läsning och nu är vi inne i ett projekt som gäller alla förskolor i kommunen som heter Läslyftet.
 • Vi pedagoger får kontinuerlig utbildning om hur vi på bästa sätt kan göra för att väcka barnens nyfikenhet och betydelsen för barnens inlärning, förståelse och hur de får ett bra ordförråd.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

 • När vi planerar vår verksamhet ser vi till barnens intressen, förutsättningar och behov. Det är viktigt att lyfta fram allas olika personligheter, deras värde och att de känner sig betydelsefulla.
 • Vi arbetar mycket med språk och barnen ges stort utrymme att leka med språket, både på egen hand men även tillsammans eller en pedagog. Vi berikar våra lärmiljöer med spännande språk- och skrivmaterial. Vi är närvarande pedagoger som med hjälp av bland annat rim, ramsor, egna sagor, spel och högläsning utmanar barnen i deras språkliga utveckling.
 • När det kommer till barnens språkutveckling så använder vi oss av Bornholmsmodellen och praxis.

Delaktighet och inflytande

 • I den dagliga verksamheten får barnen många tillfällen att uttrycka sina funderingar och tankar, där vi som pedagoger är lyhörda och uppmuntrar dem till samtal där vi visar barnen att deras tankar är viktiga. Vi vill att barnen ska lära sig att alla är olika, små som stora och att man ska få vara sig själv där man tar egna initiativ och står för sin åsikt oavsett vad någon annan tycker.
 • Barnens intressen hjälper oss att utveckla och förändra lekmiljön så att vi skapar stimulerande lärmiljöer.
 • Vi vill att du som förälder ska känna trygghet när du kommer till oss. Därför är inskolningen en viktig del i vårt värdegrundsarbete. Inskolningen sker under en vecka och då är du som vårdnadshavare med barnet i den dagliga verksamheten. Inskolningstiden kan variera beroende på varje barns individuella behov och förutsättningar.
 • Vi strävar efter ett gott förtroende och har en öppen dialog tillsammans.
 • Barnen hos oss ska känna sig sedda, få tid till lek, komma till tals och bli lyssnade på.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Husarvägen 3
52399 Hökerum

Hjälpte informationen på denna sida dig?