Vanliga frågor och svar om serveringstillstånd

Vad kostar det att ansöka om serveringstillstånd?

Vill du stadigvarande kunna servera alkohol i exempelvis en restaurang är 2023 års ansökningsavgift 10 431 kronor. Utöver kan avgift för kunskapsprov tillkomma på 1 098 kronor per person och tillfälle.

Kommunens taxor och avgifter

Hur söker jag tillstånd för att få servera eller arrangera provsmakning av alkoholdrycker?

För att få lov att servera alkohol behöver du ha ett tillstånd. Enklast att komma igång med insamlandet av underlag kan du kika på anvisningarna och den checklista som bäst passar ditt önskemål. Du hittar dem under fliken blanketter, checklistor och bilagor. När du känner dig redo att skicka in själva ansökan ser vi gärna att du använder vår e-tjänst men det går också att skicka in via post eller e-post.

Hur lång tid tar det att få ett tillstånd att servera alkoholdrycker?

Det beror på vilket tillstånd du söker och hur snabbt du skickar in de underlag som krävs för utredningen. Här kan du själv påverka handläggningstiden! Alkoholhandläggaren börjar handlägga ärendet så snart ansökan och underlag kommit oss tillhanda. Remisser skickas till våra samverkansmyndigheter (exempelvis polis, räddningstjänst och skatteverk). En ansökan som behöver beslutas av miljö- och byggnämnden kan dröja något efter att ärendet blivit färdigutrett, och att ni fått ta del av utredningen, beroende av sammanträdesdatum.

Hur länge får man servera alkoholdrycker i Ulricehamn?

Enligt alkohollagen är normtiden för alkoholservering kl. 11:00- 01:00. Kommunen får, enligt alkohollagen, besluta om andra tider och enligt Ulricehamns kommuns riktlinje innebär detta särskilda krav samt inte längre än till klockan 02. När det gäller uteservering står det i Ulricehamns kommuns riktlinje, att alkoholservering kan medges som längst till kl. 23 dag före vardag medan och som längst till klockan 01 fredag, lördag och dag före helgdag.

Vad krävs för att få servera alkoholdrycker?

Oavsett vilket slags tillstånd du söker ställs vissa krav på din personliga lämplighet, lokalen/platsen där serveringen ska äga rum och på den mat du tänker servera. Du kan med fördel läsa mer via länken nedan och under fliken ”Det som krävs för att få tillstånd”

Serveringstillstånd för alkohol

När måste jag söka tillstånd för alkoholservering?

Om du ska öppna en restaurang eller nattklubb med alkoholservering måste du alltid söka tillstånd. Detsamma gäller om du tillfälligt vill servera alkohol vid en festival eller liknande. Om du däremot vill servera alkohol utan vinstintresse vid exempelvis ett bröllop eller annan provat fest finns möjligheter att göra detta utan tillstånd. Hör gärna av dig så berättar vi mer om de förutsättningar som gäller. Kontakta oss via miljo@ulricehamn.se alternativt 0321-59 52 86.

Måste jag göra ett kunskapsprov?

Kunskapsprov krävs inte om du skrivit ett kunskapsprov under de senaste fem åren gällande det tillstånd du nu vill ansöka om. Kunskapsprov krävs inte heller om du har skrivit provet för mer en fem år sedan men senast på femårsdagen efter att provet skrevs bedriver en verksamhet med tillstånd att servera alkohol.

Vem ansvarar för tillståndshanteringen i Ulricehamn?

Kommunens alkoholhandläggare tar emot ansökningar och handlägger ärenden som gäller alkoholservering i Ulricehamn. Kontakta handläggaren via:  miljo@ulricehamn.se eller telefon: 0321-59 52 86.

Kan jag få ett tillstånd om jag har en konkurs i bagaget?

Det är omständigheterna bakom konkursen som är avgörande i den lämplighetsprövning som görs. Även seriösa aktörer kan göra konkurs och ska kunna beviljas ett (nytt) serveringstillstånd.

Måste jag anmäla om det sker ändringar i bolagets styrelse eller ägare?

Ja, som innehavare av serveringstillstånd är du skyldig att anmäla detta till kommunen. I annat fall kan ditt tillstånd komma att återkallas.

Anmälan om ändrade ägarförhållanden (pdf)

Är det tillåtet för en krögare att blanda egna shots i flaskor?

Nej, du får aldrig i förväg blanda egna shots eller färdigblandade spritdrinkar i flaskor. Däremot kan du göra en alkoholfri drinkbas i förväg och sedan, efter en direktbeställning av gäst på plats, tillsätta alkoholen i drinken som personen beställt.

Måste jag som tillståndshavare söka tillfälligt tillstånd om jag vid enstaka tillfällen vill servera alkoholdrycker i en annan lokal än min egen?

Ja, ditt serveringstillstånd är bundet inte bara till dig som person eller bolaget som har serveringstillståndet utan även till den tillståndsgivna lokalen.

Jag har tillfälligt upphört med serveringsverksamheten. Måste jag anmäla detta till kommunen?

Ja.

Får jag ta med egna alkoholdrycker till en hyrd restaurang eller café som saknar serveringstillstånd och ha en privat fest där?

Nej, privata fester med medhavd alkohol får inte hållas i lokaler som används för servering.

Är det tillåtet med ”Happy Hour”?

Ja. Under förutsättning att priset på mat och alkoholfria drycker också omfattas. Priserna ska sänkas proportionerligt.

Får en gäst ta med sig alkoholdrycker från en restaurang eller annat område med serveringstillstånd som exempelvis festivalområde?

Nej. Det är aldrig tillåtet för en gäst (eller krögare och personal) att ta med sig alkoholdrycker från restaurangen.

Vad ställs det för krav på den som är serveringsansvarig?

Att man fyllt 20 år och att tillståndshavaren anmält personen som serveringsansvarig. Anmälan sker enklast via vår e-tjänst; Anmälan av serveringsansvariga personer.

Får en restaurang bjuda gästerna på alkoholdrycker?

Nej. Inte ens som kompensation för dålig service eller liknande. Däremot är det tillåtet att bjuda på mat och kaffe.

Får man röka på uteserveringen eller vid entrén?

Från den 1 juli 2019 är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar eller vid entrén till en restaurang och uteservering. Den nya lagen säger inget inom vilket avstånd rökning får ske utanför till exempel en entré utan en bedömning får göras från fall till fall. Gäster ska kunna besöka ett serveringsställe utan att behöva gå igenom rök och rök får inte komma in på restaurangen eller in på uteserveringen från någon som står och röker i närheten.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 7 oktober 2019, senast ändrad den 13 mars 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?