Så bekräftar du faderskap och föräldraskap

När ett barn föds, och föräldrarna inte är gifta med varandra, ska faderskapet eller föräldraskapet bekräftas.

Från och med 1 januari 2022 gäller nya regler och möjlighet till digital föräldraskapsbekräftelse. Faderskap och föräldraskap ska bekräftas på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse av den förälder som inte fött barnet. Den förälder som fött barnet ska också godkänna bekräftelsen under denna tid.

Bekräfta att du blivit förälder hos Skatteverket

Ansvaret till socialnämnden efter dag 15

Om faderskap eller föräldraskap inte bekräftas går ansvaret, från dag 15 efter barnets födelse, över till socialnämnden. Vi rekommenderar därför att ni registrerar fader- eller föräldraskapet själva, då det kommer vara båda enklare och snabbare.

Ovanstående gäller under förutsättning att båda föräldrarna är fyllda 18 år och att båda är folkbokförda i Sverige. Om inte, kan ni inte använda denna tjänst och ni behöver då kontakta familjerätten.

Möjlighet att anmäla gemensam vårdnad

I samband med bekräftelse av fader- eller föräldraskap finns möjlighet att anmäla gemensam vårdnad. Det gäller både vid användandet av Skatteverkets e-tjänst eller om socialnämnden fastställer fader- eller föräldraskapet.

Mer information om fastställande av föräldraskap hittar du hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Nya regler om föräldraskapspresumtion

Sedan länge har faderskapspresumtion gällt enligt svensk lag, det vill säga att en man som är gift med en kvinna som föder barn förutsätts vara barnets far. Nu har regler införts om föräldraskapspresumtioner motsvarande faderskapspresumtionen, för gifta, kvinnliga par som blivit föräldrar och gifta föräldrar där en eller båda har ändrat könstillhörighet.

Du kan läsa mer om föräldraskapspresumtion hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Om du genomgått assisterad befruktning som ensamstående kan du inte använda Skatteverkets e-tjänst, utan behöver kontakta familjerätten.

Vid osäkerhet – boka tid

Om ni inte uppfyller kriterierna för att kunna använda Skatteverkets e-tjänst eller om det råder osäkerhet i fader-/föräldraskapsfrågan är det socialnämnden som har ansvaret att fastställa fader- eller föräldraskapet. Ni kontaktar då familjerätten för att boka tid.

Har ni frågor eller önskar göra en bekräftelse innan barnet är fött är ni välkomna att kontakta familjerättssekreterare Annelie Håkansson på telefon 0321-595672 eller 0766-436629. Du kan också maila till foraldraskap@ulricehamn.se.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 15 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?