Valnämnd

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val i kommunen. Nämnden sammanträder främst vid valår. Med stöd av vallagen är det valnämnden som beslutar om vallokaler, röstmottagare, platser för förtidsröstning och mycket mera. När rösterna räknats i valdistrikten på valdagen överlämnar nämnden materialet till länsstyrelsen som genomför den slutgiltiga rösträkningen.

Valnämndens ordförande: Jan Holmin (M)

Valnämndens vice ordförande: Leif Dahl (S)

Ledamöter
Björn Andén (C)
Johan Helmrot (NU)
Elisabeth Nilsson (SD)
Cristina Bernevång (KD)
Mattias Green-Andersson (S)

Ersättare
Eva Grönbäck (M)
Tommy Johansson (S)
Lars Neuman (C)
Charlotta Sunding (NU)
Kent Andersson (SD)
Peder Danesved (L)
Kari Isomaa (S)

Politikerregister

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 12 juni 2024 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?