Kommunala bolag

Ulricehamns kommun har tre kommunala bolag. Dessa samlas under moderbolaget Ulricehamns stadshus AB, men har alla egna styrelser.

Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ulricehamns Energi ansvarar för infrastrukturen i Ulricehamn vilket innebär att de bygger, driver och underhåller stora delar av de funktioner som får samhället att fungera. Elnät, fjärrvärme, fibernät, vatten och avlopp, avfall, fordonsgas, väg samt belysning. Dessutom ansvarar de för kommunens transportcentral.

Kontakta UEAB

Besöksadress: Karlsnäsvägen 11
Box 123, 523 23 Ulricehamn
Tel: 0321-53 23 00
Fax: 0321-53 23 10
E-post: info@ueab.se
Webb: ueab.se

Styrelsen för kommunala bolaget UEAB.

Styrelsen för kommunala bolaget UEAB. Övre raden från vänster: Henrik Säwe (Arbetstagarrepresentant), Ulrik Rosén (Arbetstagarrepresentant), Johan Helmroth (Ledamot – NU), Håkan Säberg (VD), Rickard Johansson (Näringslivsrepresentant), Maria Eriksson (Näringslivsrepresentant). Främre raden från vänster: Börje Enander (Vice ordförande – S), Sten Selin (Ledamot – L), Lars Holmin (Ordförande – M).

STUBO – Ulricehamns Bostäder AB

STUBO är Ulricehamns eget bostadsbolag och har därför en särskild uppgift och ett särskilt ansvar: att bidra till samhällsutveckling och tillväxt i kommunen. Det gör vi genom att skapa trivsamma boenden för våra nuvarande och framtida hyresgäster. Det handlar både om att förbättra och modernisera våra nuvarande fastigheter och att bygga nytt.

Kontakta STUBO

Besöksadress: Jönköpingsvägen 53
Box 44, 523 21 Ulricehamn
Tel: 0321-53 16 50
Fax: 0321-53 16 51
E-post: info@stubo.se
Webb: stubo.se

Styrelsen för det kommunala bostadsbolaget Stubo.

Styrelsen för det kommunala bostadsbolaget Stubo. Från vänster: Leif Lemke (M), Bobo Holmgren (SD), Christer Blomgren, Roland Karlsson (C), Dario Mihajlovic (NU), Per-Ola Johansson (S).

Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Vi finns till för dig som driver eller vill driva företag i Ulricehamns kommun! Näringsliv Ulricehamn AB är ett kommunalägt bolag som arbetar med såväl destinationsutveckling som med näringslivsutveckling i Ulricehamns kommun. Ulricehamn är en tillväxtort som befinner sig i ett expansivt skede.

Kontakta NUAB

Besöksadress: Järnvägstorget
523 30 Ulricehamn
E-post: info@nuab.eu
Webb: nuab.eu

Styrelsen för bolaget Näringsliv Ulricehamn AB.

Styrelsen för bolaget Näringsliv Ulricehamn AB. Från vänster: Erik Öhlund (C), Kari Isomaa(S), Camilla Palm, Ulrika Swennberg, Paulina Lundström och Melker Ström. Frånvarande Stein-Erik Nordenhaug (M).

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 25 september 2023 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?