Kvarnlyckans förskola i Ulricehamn

Kvarnlyckan är en interkulturell förskola som ligger i centrala Ulricehamn med närhet till Åsunden, stadsparken, biblioteket och centrum.

Bild på Kvarnlyckans förskola som är ett envåningshus i gult tegel.Kvarnlyckans förskola

Förskolan utvecklas utifrån mångfalden bland barn, föräldrar och personal. Mångfalden ses som tillgång där förskolan tar tillvara på pedagogers kompetens i undervisningen, barnens intresse och behov i utbildningen samt utvecklar samarbetet med föräldrar. Förskolan tar även tillvara på barnens och personalens olikheter med deras skiftande bakgrunder.

Förskolans har tre avdelningar, Våga, Vilja och Upptäcka. Avdelningarna samarbetar för att barnen ska känna trygghet, gemenskap och glädje på förskolan.

Förskolans ledord är att skapa trygga och nyfikna barn som Vågar utforska, Vill undersöka och Upptäcker omvärlden tillsammans med pedagogerna.

Förskolan har en stor gård som utmanar och inspirerar barnen till lek och utforskande tillsammans med pedagoger vilket ger undervisningstillfällen även utomhus.

Samarbetet med vårdnadshavare är viktigt för att kunna möta barnet utifrån barnets erfarenheter och förutsättningar. Pedagogerna arbetar ständigt för att bygga goda relationer med både barn och föräldrar och därför läggs stor vikt vid inskolningen.

Förskolan erbjuder ett pedagogiskt lärmaterial och lärmiljöer, som är förankrade i läroplanen, vilka anpassas utifrån barnens ålder, intressen och behov. Förskolan organiserar utbildningen i mindre grupper under dagen där lek och utforskande sker under lekfulla former. Förskolan arbetar språkutvecklande och det finns olika sätt att kommunicera på.

För att göra barnen delaktiga och få inflytande i utbildningen lyssnar pedagogerna in barnens tankar och idéer vid temaarbete och val av aktiviteter.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 11 september 2023 av Anders Rosenberg

Adress

Jägaregatan 3
523 86 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?