Missnöjd med vård

Är du inte nöjd med den vård, det bemötande eller omhändertagande som du eller någon närstående har fått? Du kan anmäla detta till medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) i kommunen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utreder ärendet och bedömer om det ska göras en anmälan enligt Lex Maria.

Ansvaret är reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen § 24. Du kan också vända dig direkt till Socialstyrelsen för att anmäla ditt ärende.

Patientnämnden stödjer dig

Patientnämnden hjälper dig med frågor, synpunkter och klagomål. Patientnämnden är fristående från vården och gör inga medicinska bedömningar. De fungerar som en länk mellan dig och vården.

Patientnämnden i Västra Götalandsregionen

Kvalitetsarbete i kommunen

Kommunens mål är att du som patient – exempelvis inom äldreomsorg och funktionsnedsättning – ska känna dig trygg med den vård du får. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har ansvar för att till exempel kontrollera läkemedelshantering, dokumentation och om det sker avvikelser i hantering.

Tillsammans med övrig personal i kommunen och särskilt med verksamhetschefer jobbar vi för en god och säker vård. Kommunens riktlinjer och rutiner ska följas och när det finns brister ska dessa åtgärdas.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2024 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?