Modersmål och studiehandledning

Du som har annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Ulricehamns kommun erbjuder modersmålsundervisning under hela elevens skoltid om eleven i övrigt uppfyller de krav som ställs.

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och du får betyg i modersmål på samma sätt som övriga ämnen.

Du som har annat modersmål än svenska kan även få stöd på ditt språk för att klara kunskapskraven i olika ämnen.

Vem kan få undervisning på sitt modersmål?

Om en av, eller båda, dina föräldrar eller vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål, kan du få undervisning i ditt modersmål om du önskar. Det krävs också att:

 • Ni använder språket dagligen som umgängesspråk.
 • Du som elev har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Andra regler gäller för de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Då har elever rätt att ansöka om att få undervisning på sitt språk även om språket inte är aktivt och även om eleven inte har grundläggande kunskaper. I vanliga fall krävs också att det ska finnas fem elever i en språkgrupp, men det gäller inte minoritetsspråken. Däremot behöver det finnas en lämplig lärare.

Om du är adopterad och har grundläggande kunskaper i ditt modersmål kan du ansöka om undervisning trots att familjen i övrigt inte talar språket i hemma.

Språken som erbjuds

För att kommunen ska anordna modersmålsundervisning i ett särskilt språk måste det finnas minst fem elever som önskar samma språk och att det finns lämplig lärare för det språket.

Undantag gäller för de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Nationella minoriteter

I Ulricehamns kommun har vi nu modersmålsundervisning i bland annat dessa språk:

 • Arabiska
 • Persiska
 • Finska

Att ansöka om modersmålsundervisning

Du ansöker digitalt via appen Edlevo. Har du inte tillgång till appen, kan du logga in via Edleva webb.

Edlevo webb

 • Öppna appen Edlevo och logga in med bank-id.
 • Välj det barn som ska ansöka om modersmål och klicka på symbolen för modersmål.
 • Kontrollera att uppgifterna om läsår och språk stämmer. Klicka på knappen för att skicka in din ansökan.
 • När ansökningsperioden stänger och skolan har hanterat din ansökan kommer du få ett svar i appen om din ansökan avslås eller beviljas. Du får alltså inte svar direkt utan när alla ansökningar kommit in och hanterats av respektive skola.

Kontakta skolan ditt barn går på om du har frågor gällande ansökan.

Studiehandledning

Studiehandledning innebär att du får stöd på ditt modersmål i dina studier. Till exempel kan studiehandledare hjälpa dig att ta till dig innehållet av en lektion eller litteratur.

Studiehandledning ges till en elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska och riskerar att inte uppnå kunskapskraven för ämnet. Din lärare gör bedömningen av vilka ämnen du får studiehandledning i.

Om en av, eller båda, dina föräldrar eller vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål, kan du få undervisning i ditt modersmål om du önskar. Det krävs också att:

 • Ni använder språket dagligen som umgängesspråk.
 • Du som elev har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Andra regler gäller för de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Då har elever rätt att ansöka om att få undervisning på sitt språk även om språket inte är aktivt och även om eleven inte har grundläggande kunskaper. I vanliga fall krävs också att det ska finnas fem elever i en språkgrupp, men det gäller inte minoritetsspråken. Däremot behöver det finnas en lämplig lärare.

Om du är adopterad och har grundläggande kunskaper i ditt modersmål kan du ansöka om undervisning trots att familjen i övrigt inte talar språket i hemma.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 28 maj 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?