Lokalt brottsförebyggande arbete

Brottslighet är ett komplext problem som kräver samverkan mellan olika samhällsaktörer för att kunna förebyggas effektivt.

Två aktörer som berörs i det brottsförebyggande arbetet är kommun och polis. Genom samverkan i brottsförebyggande frågor kan det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bli mer verksamt och effektivt.

Lokala brottsförebyggande rådet (lokala Brå)

För att samordna kommunens och den lokala polisens resurser startades under våren 2016 ett nytt lokalt brottsförebyggande råd i Ulricehamns kommun. Rådet består av representanter från den kommunala förvaltningen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (Särf), det kommunala bostadsbolaget (Stubo) samt lokalpolisområde Borås genom en kommunpolis. Ordförande för rådet är kommunchef Gustaf Olsson.

Lokala Brå ska vara ett forum där kommun och polis kan lyfta, diskutera och finna lösningar på problem och frågor som rör brott och otrygghet i Ulricehamns kommun. Rådet är också ansvarigt för den samverkansöverenskommelse kring brott och otrygghet som finns mellan kommun och polis.

Samverkansöverenskommelse

För att formalisera samarbetet mellan kommun och polis i det lokala brottsförebyggande arbetet kan parterna skriva en samverkansöverenskommelse. Överenskommelsen ger en möjlighet att ta tillvara kunskap och erfarenheter hos både kommun och polis samt ge det lokala brottsförebyggande rådet en fastare och tydligare struktur.

Det finns sedan tidigare en samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Borås och Ulricehamns kommun som undertecknades år 2012 och löper tillsvidare. Sedan starten av det nya lokala brottsförebyggande rådet har rådet arbetat med att ta fram en ny överenskommelse som antogs i början av december 2016.

I den nya samverkansöverenskommelsen har polis och kommun valt att särskilt samverka kring tre fokusområden:

  • Trafiksäkerhet
  • Kriminalitet bland unga med fokus på alkohol och droger,
  • Organiserad brottslighet

De tre fokusområdena valdes utifrån den lägesbild över problemområden i Ulricehamns kommun som polis och kommun gemensamt tagit fram. Kopplat till samverkansöverenskommelsen kommer en åtgärdsplan att tas fram som beskriver hur kommun och polis ska arbeta för att förbättra situationen inom valda fokusområden.

En uppföljning av samverkansöverenskommelsen, dess fokusområden samt åtgärdsplan kommer att göras årligen och revideras vid behov.

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 mars 2022, senast ändrad den 13 september 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?