Beredningar

Kommunfullmäktige kan tillsätta en beredning för att genomföra medborgardialog eller andra liknande aktiviteter. Det kan vara inför eller under framtagandet av en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt eller inför en verksamhetsförändring som får stor påverkan för invånarna.

En beredning utses inför varje uppdrag och blir alltid en så kallad tillfällig beredning. Den ska ha nio ledamöter och inga ersättare, alla partier i kommunfullmäktige ska vara representerade och fullmäktige beslutar om vilka som ska ingå.

Utöver de tillfälliga beredningarna finns det två fasta beredningar, valberedningen och arvodesberedningen.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 24 januari 2023 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?