Beredningar

Kommunfullmäktige i Ulricehamn tillsätter beredningar för att genomföra medborgardialog eller liknande aktiviteter som passar. Det kan vara inför eller under framtagandet av en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i kommunen eller inför en verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för invånarna.

Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir alltid så kallade tillfälliga beredningar. Beredningarna ska ha nio ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade och fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i beredningarna inför varje uppdrag.

Utöver de tillfälliga beredningarna finns en fast beredning, beredningen för val och arvoden.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?