Nationella prov grundskolan

Nationella prov har elever i årskurs 3, 6 och 9 och i vissa kurser på gymnasienivå. Det finns också nationella prov i svenska för invandrare (SFI).

Bild på barn som fyller i ett prov med en blyertspenna

De nationella proven är ett stöd för att skolpersonalen likvärdigt och rättvist ska göra en bedömning och sätta betyg. Proven ger också underlag för att mäta hur kunskapskraven uppfylls. Det gäller både den enskilda skolan men också i hela landet.

Datum för nationella prov finns på skolverket.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 18 januari 2022 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?