Sök offentlig handling – KS diarium

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte är skyddade av sekretess. Du har rätt att vara anonym. Ibland kostar det att få kopior på handlingarna.

Sök offentlig handling

Gör en beställning

Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att de inte är skyddade av sekretess. Du har rätt att vara anonym. Ibland kostar det att få kopior på handlingarna. Du beställer de handlingar du vill ta del av via vår e-tjänst.

Begäran om allmän handling

Vad kostar det?

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte. Kostnaden regleras i ett politiskt antaget dokument, tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar. Avgiften betalas antingen på plats i stadshusets reception eller via faktura. Du får information om eventuell kostnad så att du kan ta ställning om du vill ha handlingarna eller inte.

Rätten att ta del av allmän handling

Enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. För att skydda viktiga intressen finns det begränsningar i den rätten. Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt. En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut. Det handlar både om att ta ställning till om det är fråga om en allmän handling, och att göra en sekretessprövning.

Du som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym.

Publicerat av Ellen Haglund den 12 september 2023, senast ändrad den 13 september 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?