Industri och lagerlokal

Om du ska bygga en ny, bygga till eller bygga om en industribyggnad eller lagerlokal (eller annan liknande byggnad) innefattar det oftast mycket planering och projektering. Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede då det finns möjlighet för er att boka ett möte. Vi kan då tillsammans gå igenom de förutsättningar som gäller för just ert projekt för att det ska kunna handläggas så snabbt som möjligt.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ert ärende så att ni kan få bygglov krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Så ansöker du om bygglov

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen:

  • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Sektionsritning
  • Markplaneringsritning
  • Marksektionsritning
  • Konstruktionsritningar
  • Teknisk beskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Anmälan av kontrollansvarig

Exempel och förklaringar på hur de vanligaste ritningarna ska vara utförda

Publicerat av Elin Ohlsson den 24 september 2019, senast ändrad den 14 juni 2024

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?