Samhällsplanering

För att få samhället att fungera krävs en medveten planering av staden, tätorter och landsbygden. Det finns tre typer av kommunala planer. Översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Planer öppna för synpunkter

Detaljplaner Samråd av detaljplan för Holmared 1:25 m.fl. Länk till handlingar Detaljplaner Just nu finns inga planprogram ute på samråd eller granskning. Översiktsplanen Pågående översiktsplan ska ut på granskning under 2021.      

Exempel på del av plankarta

Detaljplanering

I detaljplanerna regleras användning av kommunens mark och vatten. Där finns också regler för vad och var du får bygga inom ett planlagt område. En detaljplan krävs för att kommunen ska kunna besluta om bland annat bygglov. En detaljplan pekas ut på en plankarta. Planen innehåller även en beskrivning som bland annat förklarar syftet med…

Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Översiktlig planering

För att både staden och kommunen i stort ska utvecklas enligt i en sammanhållen riktning finns det en kommunövergripande översiktsplan att ta hänsyn till. Den antogs 2015 och beräknas gälla i ungefär tio år. Även riktlinjer för stadsbyggnad av Ulricehamns stad har tagits fram under 2017.

Planprogrammet för Bronäs, marknadsplatsen och entré Ulricehamn utmarkerat med röd linje.

Planprogram

Ulricehamn är en attraktiv och expansiv stad och där det finns en stor efterfrågan på bostäder. Planprogrammen ska ge Ulricehamn centrum möjlighet att växa och utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum i linje med kommunens översiktsplan.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan skapas för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. I Ulricehamn har Sträckåsområdet fastslagits med en områdesbestämmelse.  

Sammanhållen bebyggelse

Här hittar du kartor över vilka områden i Ulricehamns kommun som är detaljplanelagda eller räknas som sammanhållen bebyggelse. Alla länkar är kartor i pdf. A Alhammar B Blidsberg Brunn Böne D Dalum F Fästeredssund-Ängsö G Gällstad H Hulu Hylsåsen Hössna Hökerum K Knätte Kråkebo Köttkulla L Liared M Marbäck Mastunga N Nitta Näsboholm R Rånnaväg…

Hjälpte informationen på denna sida dig?