Hästhovens förskola i Hössna

Välkomna till Hästhovens förskola. Förskolan ligger mitt i det natursköna Hössna, cirka en mil från Ulricehamn. Förskolan har fyra avdelningar: Diamanten, Rubinen, Kristallen och Smaragden.

Bild på Hästhovens förskola som är ett envåningshus i gult trä och rött tak.Hästhovens förskola

Vi har välutbildad personal, stora ljusa lokaler, en stor och bra utegård och nära till skogen. Förskolan ligger endast några meter från Hössna skola.

Vi arbetar utifrån visionen, ”trygga barn som vågar vara sig själva”. Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet och bli trygga i den. Alla ska mötas med respekt, värme och omtanke. I en kreativ och tillåtande miljö skapas ett lustfyllt lärande, där alla uppmuntras till självständighet.

Den pedagogiska verksamheten på förskolan genomförs så att den främjar lek och aktivitet, samt stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är ledord.

För oss är lärmiljön en helhet som innefattar pedagogernas förhållningssätt, verksamhetens innehåll och hur miljön utformas. Lärmiljön ska kännas trygg samt locka och utmana till lärande, kamratskap, rörelse och lek både inne och ute.

Trivsel och trygghet

Vi lägger stor vikt vid inskolning av nya barn och vårdnadshavare och arbetar sedan aktivt för att fördjupa förtroendet och relationen. En ödmjuk och öppen dialog gör detta möjligt. Barnens önskemål och behov är grunden för verksamhetens innehåll och på så sätt skapar vi en lustfylld miljö.

Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet och bli trygga i den. Alla ska mötas med respekt, värme och omtanke. Vi jobbar aktivt för att öka kamratskapen och motverka kränkande behandling på Hästhoven.

Lärande och utveckling

Vi ser varje barns unika förmåga och har fokus på barnens utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv. Vi möter och utmanar varje barn där det befinner sig i sin utveckling för att stärka barnets självkänsla och förmåga att fungera enskilt och i grupp. Vi främjar barnets nyfikenhet och lust att leka och lära.

För oss är lärmiljön en helhet som innefattar pedagogernas förhållningssätt, verksamhetens innehåll och hur miljön utformas. Lärmiljön ska kännas trygg samt locka och utmana till lärande, kamratskap, rörelse och lek både inne och ute.

Barnens erfarenhet och förutsättningar

Alla barn på Hästhovens förskola ska mötas av en pedagogisk verksamhet som är meningsfull och utgår från barns erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Vi anpassar förskolans miljö och aktiviteter så att alla barn kan delta utifrån sina förutsättningar. Vi tar tillvara på barnens tankar och idéer för att utveckla lärmiljön.

Delaktighet och inflytande

Barnen får vid flera tillfällen möjlighet att påverka förskolans vardag och sin egna situation genom att de får uttrycka sina åsikter och tankar, träna personligt ansvar, samarbeta och ta demokratiska beslut. Vi lyssnar på barnen och uppmuntrar dem att ha egna åsikter och önskemål.

Det är viktigt att våga säga sin mening inför varandra och respektera att alla inte tycker likadant. Vi låter barnen få vara med och bestämma i olika situationer. Vi har ett tillåtande förhållningssätt vilket resulterar i att barnen vågar ta egna initiativ och beslut. De får också många tillfällen att träna personligt ansvar, lyssna, argumentera och stå för sina åsikter.

Vi lägger stor vikt vid inskolning av nya barn och vårdnadshavare och arbetar sedan aktivt för att fördjupa förtroendet och relationen. En ödmjuk och öppen dialog gör detta möjligt. Barnens önskemål och behov är grunden för verksamhetens innehåll och på så sätt skapar vi en lustfylld miljö.

Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet och bli trygga i den. Alla ska mötas med respekt, värme och omtanke. Vi jobbar aktivt för att öka kamratskapen och motverka kränkande behandling på Hästhoven.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Hovslagarliden 1
52397 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?