Hästhovens förskola i Hössna

Välkomna till Hästhovens förskola. Hästhoven ligger mitt i det natursköna Hössna, cirka en mil från Ulricehamn. Förskolan har fyra avdelningar: Diamanten, Rubinen, Kristallen och Smaragden.

Bild på Hästhovens förskola som är ett envåningshus i gult trä och rött tak.Hästhovens förskola

Vi har välutbildad personal, stora ljusa lokaler, en stor och bra utegård och nära till skogen. Förskolan ligger endast några meter från Hössna skola.

Vi arbetar utifrån visionen, ”trygga barn som vågar vara sig själva”. Vårt mål är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet och bli trygga i den. Alla ska mötas med respekt, värme och omtanke. I en kreativ och tillåtande miljö skapas ett lustfyllt lärande, där alla uppmuntras till självständighet.

Den pedagogiska verksamheten på förskolan genomförs så att den främjar lek och aktivitet, samt stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är ledord.

För oss är lärmiljön en helhet som innefattar pedagogernas förhållningssätt, verksamhetens innehåll och hur miljön utformas. Lärmiljön ska kännas trygg samt locka och utmana till lärande, kamratskap, rörelse och lek både inne och ute.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 11 september 2023 av Anders Rosenberg

Adress

Hovslagarliden 1
52397 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?