Tre rosors förskola i Ulricehamn

Tre rosors förskola tillhör, tillsammans med förskolan Stadsskogen, förskoleområde Emilia Centrum och ligger i Ulricehamns centralort. Förskolorna är inspirerade av Reggio-Emilias pedagogiska idé.

Bild på en gul träbyggnad i två våningar.Tre Rosors förskola

Tre rosors förskola är belägen bredvid Ulrikaskolan och har nära till skog och natur. Förskolan omges av en stor naturgård. Förskolan tar emot cirka 140 barn.
Förskolorna i Emilia Centrum, Tre rosor och Stadsskogen är inspirerade av Reggio-Emilias filosofi och genomförför en likvärdig och hållbar utbildning i åldershomogena barngrupper.
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

I förskoleområde Emilia Centrum genomför vi en likvärdig och innehållsrik utbildning för alla barns bästa. Vi har en miljö och ett bemötande som är välkomnande och omsorgsfullt och vi erbjuder en innehållsrik utbildning och undervisning utifrån läroplanens målområden. I förskolan får barnen möta inspirerande och lärorika miljöer inne och ute. Där får barnen möjlighet att lära och utvecklas i samspel med andra barn och vuxna, i mindre och större grupper i lek och eget skapande i olika projekt.

Vi bjuder in er vårdnadshavare till ett nära och förtroendefullt samarbete för barnens bästa.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 11 september 2023 av Anders Rosenberg

Adress

Smedlyckevägen 4
52335 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?