Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn

Ulricehamns kommun har tagit fram ett planprogram för hur området kring Bronäs och Marknadsplatsen ska se ut i framtiden med syftet att omvandla ett nuvarande industri- och verksamhetsområde till ett nytt hållbart bostadsområde.

Kommunen vill med planprogrammet förmedla en helhetsbild av en möjlig stadsutveckling och därmed få goda förutsättningar för en optimal markanvändning. Målet är en ny hållbar stadsdel med fokus på bostäder och att knyta ihop den nya stadsdelen till gågatan och centrum. Bra förutsättningar ska skapas för gående och cyklister och därmed ge förutsättningar för ett minskat bilberoende.

Visionen för den nya stadsdelen är att det ska finnas möjlighet till goda kommunikationer, attraktiva boende, levande näringsliv och innehållsrika publika rum. Den nya blandstaden ska vara både varierande och spännande i dess gestaltning och funktion för att främja rörelse och möten mellan människor.

Planprogrammets avgränsning

Programområdet ligger i norra delen av Ulricehamns stad och är ca 30 ha stort. Det avgränsas av väg 1704 (gamla väg 40) i norr, Boråsvägen i väster, Lindängsvägen i öster och Lilla torget (Grodparken) i söder.

Detaljplanearbetet har påbörjats inom Bronäsområdet. I steg ett planläggs kvarteren Daltorp och Tegelbruket.

Pågående detaljplan för kvarteret Daltorp och Tegelbruket
Planprogram Bronäs. Marknadsplatsen och entré Ulricehamn (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 9 juni 2017, senast ändrad den 10 oktober 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?