Hössna skola

Hössna skola har cirka 110 elever, från förskoleklass till årskurs sex. Vår trivsamma landsbygdsskola har naturen alldeles inpå knutarna. På Hössna skola är vi noga med att ge barnen en god undervisning i en trygg miljö. Var och en får utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Bild på Hössna skola i gult tegel med asfaltsbeklädda skolgården i förgrundenHössna skola och skolgård.

Skolan arbetar bland annat enligt en modell som kallas PALS, som bidrar till att utveckla samsyn, positiva förväntningar och goda relationer mellan barn och vuxna. På skolan finns även fritidshem och i närheten av skolan finns Hästhovens förskola för barn till och med 5 år.

Hössna skola ingår tillsammans med Timmele skola i Timmele skolområde. Det finns ett skolbibliotek på skolan. Det är öppet under dagtid samma tider som skolan i övrigt.

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Elevråd och föräldrasamverkan

Skolråd

På Hössna skola finns det ett skolråd. Det består av rektor och elever från årskurs 1-6. Skolrådet är en mötesplats där elever och skolledning diskuterar och tar ställning till angelägna frågor som rör eleverna.

Brukarråd

På skolan finns ett brukarråd bestående av representanter för föräldrar, personal, elever och skolledning.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal hålls minst en gång per termin i augusti/september respektive januari, där elev, förälder och lärare deltar. I samband med utvecklingssamtalet görs en individuell utvecklingsplan för varje elev. I planen sätts mål för elevens arbete och sociala utveckling.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Om skolan

Vår vision

Vår skola är en trygg plats, där en öppen och positiv anda råder.

Vårt värdegrundsarbete

Vårt värdegrundsarbete utgår från vår värdegrund.

 • Alla människors lika värde.
 • Solidaritet med svaga och utsatta.
 • Jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Individens frihet och integritet.

Det är i våra handlingar som vår värdegrund syns.

Vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Vi genomför årligen olika enkäter och analyser. Allt för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är de följande sex punkterna som årligen återkommer:

 • Kommunens elevenkät årskurs 3 – 6
 • Kommunens föräldraenkät
 • Skolsköterskans hälsosamtal i förskoleklass, åk 2, 4 och 6.
 • Frågor om diskrimineringsgrunderna tas upp av läraren vid utvecklingssamtalen.
 • Klasslärare/fritidspedagog gör tillsammans med sin grupp en trygghetsanalys där man kartlägger otrygga platser på skolan.
 • I samband med trygghetsanalysen gör skolan och fritidshemmen sina egna elevenkäter. Detta görs i mars.

Trivselregler

Ordningsregler för Hössna Skola

 • Vi visar respekt för varandra och alla tar hand om alla
 • Vi ger varandra matro och arbetsro
 • Vi går lugnt inomhus
 • Vi har inte med oss godis och tuggummi till skolan
 • Vi använder vårdat språk
 • Vi är rädda om varandra och varandras och skolans saker
 • Vi använder de regler som finns för olika aktiviteter

Mobiltelefoner förvaras under skoltid avstängda och under eget ansvar i skolväskan. Åk 5 och 6 lämnar in mobiltelefoner och de förvaras sedan under skoldagen i ett låst skåp eller låda.

Om man bryter mot någon regel:

 • Tillsägelse från vuxen
 • Telefonsamtal hem
 • Samtal i skolan med elev, vårdnadshavare och ansvarig lärare som tillsammans bestämmer vad man ska göra åt problemet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Skolvägen 1
523 97 Hössna

Hjälpte informationen på denna sida dig?