Bygglov och anmälan

När det byggs nytt, rivs eller när byggnader och platser ändras på annat sätt påverkar det människor och miljön en lång tid framöver. Därför finns det lagar och regler som styr vad som får göras, när det kan göras och hur det får göras. Det är viktigt att planera för det man bygger, tillsammans bär vi ansvaret om att bevara och berika vårt kulturarv.

Kungörelser

Alla beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked om bygglov ska kungöras i Post och inrikes tidningar som ges ut av Bolagsverket. Syftet med lagen är att allmänheten ska få kunskap om alla bygglovsbeslut vilket krävs för att besluten ska vinna laga kraft.

Post och inrikes tidningar - kungörelser

Du hittar kungörelserna genom att söka fram dem via kriterier i ett formulär.
Ämnesområde: Övrigt
Kungörelserubrik: Kungörelse enligt plan- och bygglagen.

Yttrande

Sista datum för skriftligt yttrande är fyra veckor efter publiceringsdatum i Post och inrikes tidningar.

Förenklad delgivning

Vid delgivning av beslut kan vi komma att använda förenklad delgivning. Vid förenklad delgivning behöver du som mottagare inte skicka in något bevis på att du tagit emot beslutet eller handlingen. Du anses ha tagit emot ett beslut eller en handling oavsett om du har läst informationen eller inte. 

I den handling eller beslut vi skickat står det alltid hur du delges och om du behöver göra något. 

Förenklad delgivning innebär att vi skickar två brev 

  1. Det första brevet innehåller den information vi vill att du ska ta del av, till exempel ett beslut. 
  2. Det andra brevet berättar för dig att vi har skickat ett beslut, så att du kan kontrollera att du fått det. Brev nummer två skickas första vardagen efter att brev nummer ett skickats. 

Om beslutet skickas med elektronisk post får man inte något kontrollmeddelande. 

Det är viktigt att du hör av dig till oss så fort du kan om du bara skulle få det andra brevet. Vi skickar till din senast kända adress. Det kan också vara din e-postadress om du lämnat den till oss i ärendet. Om breven kommer i retur skickar vi handlingarna till adressen där du är folkbokförd, om vi inte redan använt den. 

Adress

E-tjänst: Ställ en fråga till bygg
E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.00
Inställd v. 27-32.
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras.

Öppet hus:
Torsdagar 13:00-15:00.
Inställt v. 25-32.

Hjälpte informationen på denna sida dig?