Bygglov och anmälan

Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller bygga om ditt garage till kontor? De flesta typer av byggprojekt kräver bygglov eller anmälan vilket i sin tur kräver en hel del förberedelser och underlag i form av kartor och ritningar. Följ länkarna för information om vad som krävs för olika typer av byggprojekt, se exempel på ritningar och vad som gäller om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

OBS! Vi har ändrat våra telefontider. Nu är det måndagar och onsdagar kl. 9.30-11.30.

Öppet hus på torsdagar är inställt

På grund av Covid-19 ställer vi in våra drop in-torsdagar för bygglov tills vidare. Varmt välkomna att ringa och boka tid som vanligt.

Fråga oss eller boka tid med hjälp av e-tjänst

Har du ett byggprojekt som är på gång och vill träffa en handläggare, men har inte möjlighet att komma till öppet hus? Då kan du med fördel boka tid för ett möte eller välja om du vill bli uppringd av en handläggare. Länk till e-tjänsten finns här.

Covid-19

För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med oss eller har ett pågående ärende finns möjlighet att genomföra bokade möten digitalt via till exempel Skype. Behöver du utökad tid för exempelvis kompletteringar eller skjuta upp ett möte kan du höra av dig till oss så kan vi tillsammans komma fram till en lösning.

Har du idéer om hur vi på andra sätt kan förenkla för dig är vi flexibla.

mittbygge.se

Använd vår e-tjänst MittBygge.se

Att ansöka om bygglov, rivningslov eller göra en anmälan är smidigt via e-tjänsten www.mittbygge.se. Du får också 500 kr rabatt på din bygglovsavgift om du ansöker digitalt. Genom att ansöka digitalt via mittbygge.se kan du snabbt: se vilka handlingar du skickat in se var i ansökningsprocessen din ansökan/anmälan ligger se vilka beslut som tagits uppdatera dina…

Byggställning vid ett hus i Ulricehamn. Foto: Charbel Sader

Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga. Läs om hur bygglovsprocessen går till.…

byggritningar

Blanketter, exempelritningar och handlingar

Nedan hittar du exempel på ritningar och andra handlingar och hur de ser ut och ska vara utförda för att kunna godkännas vid en handläggning. Beroende på vad du ska bygga eller ändra behöver du olika handlingar. Läs mer under respektive sida för vad du ska bygga.  

Byggprocessen - steg för steg

Bygglov - steg för steg

Ska du bygga ett nytt hus, glasa in din altan eller göra en större förändring av planlösningen, krävs troligtvis ett bygglov eller en anmälan. Du behöver därför ha koll på bygglovsprocessens olika steg. Här finns en steg för steg-beskrivning över bygglovsprocessen och över hur ett ärende normalt handläggs.

Utdrag ur en nybyggnadskarta

Kartor och mätning

När du ska söka bygglov eller göra anmälan behöver du ha ett kartunderlag som du beställer hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll av ditt byggprojekt.

Gräsmatta med lila blommor. Hus i bakgrunden.

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Det finns tillfällen då kommunen utför tillsyn och kontroller av fastigheter. Det kan handla om att olovlig byggnation misstänkts ha utförts, bristande underhåll på en fastighet. Tillsynen och kontrollen regleras i regleras i plan- och bygglagen.

Bild på sedlar

Vad kostar bygglov eller anmälan?

När du söker bygglov, rivningslov och marklov tar kommunen ut en avgift. Det gäller även förhandsbesked och anmälan. Avgiftsuttaget regleras i 12 kap 8§ i Plan-och bygglagen (PBL). Avgiften får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Avgifterna är utformade utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktlinjer och fastställs av kommunfullmäktige. Det tas…

Aktuella handläggningstider

Nedan presenteras de aktuella handläggningstiderna för de olika ärendetyperna bygglov (inkl. rivningslov, marklov m.m.) samt anmälan (Attefall, eldstäder, hissar m.m.). Tiderna är presenterade i antalet veckor där snittet räknas från det att ärendet är komplett till dess att beslut fattas. Bygglov Anmälan   Förklaring: Bygglovsärenden som beslut fattades i april tog 3,5 veckor att handlägga…

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?