Hållbarhet

Agenda 2030 är en handlingsplan antagen av FN med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. På dessa sidor visar vi hur Ulricehamns kommun bidrar till hållbar utveckling inom de tre hållbarhetsdimensionerna.