Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans genom att samarbeta på ett annat sätt än vad vi gör idag. Med civilsamhället menar vi föreningsliv, andra ideella grupper och nätverk.

Var vi står idag

Inledningsvis har vi skapat gemensamma spelregler och synsätt som ger bättre förståelse och samarbete. Tillsammans har vi formulerat en struktur för hur samverkan ska ske framöver. I förlängningen ska kommunen och civilsamhället göra mer verksamhet tillsammans och efterfråga varandras åsikter. För att nå dit behövs civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle.

Vi skapar starkare band

Under fyra stormöten har representanter från 56 organisationer inom civilsamhället (79 personer) och 25 representanter från kommunen haft dialoger om hur samverkan ska kunna genomföras på ett annat sätt än vad som sker idag. På dessa möten har vi tillsammans lagt grunden för den struktur som vi ska ha för samverkan framöver.

Lots

Under den tiden som vi har jobbat med strukturen för samverkan har en viktig fråga lyfts flera gånger; hur når vi varandra? Därför har kommunen utsett en lots som kan vara länken mellan kommunen och civilsamhället om det inte redan finns en naturlig koppling mellan organisationerna. Lotsen hjälper kommunens verksamheter att hitta rätt i den mångfald av organisationer som civilsamhället erbjuder men kan också vara en första kontakt för civilsamhället in i kommunen.

Samråd

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver.. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:

Gulli Håkansson, Trossamfunden

Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna

Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna

Elisabeth Frick, Kulturorganisationerna

Björn Wilhelmsson, Studieförbunden

Stormöte

Några gånger per år kallas till öppna stormöten för att diskutera gemensamma frågor.

Nästa möte är planerat till den 23 oktober med tema tillgänglighet

Mer information kommer inom kort.

Arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor

Kommunens olika verksamheter har bildat en intern arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor. Kontakta oss gärna för mer information.

Petra Grönhaug, kommunledningsstaben, petra.gronhaug@ulricehamn.se
Patrik Andersson, Nuab, patrik.andersson@nuab.eu
Tomas Dahl, sektor service, tomas.dahl@ulricehamn.se
Victoria Klaiber Svensson, sektor service, victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se
Johan Nihlén, sektor välfärd, johan.nihlen@ulricehamn.se
Marie Fherm, sektor lärande, marie.fherm@ulricehamn.se
Daniel Fyhr, kommunledningsstaben, daniel.fyhr@ulricehamn.se

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver.. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:

Gulli Håkansson, Trossamfunden

Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna

Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna

Elisabeth Frick, Kulturorganisationerna

Björn Wilhelmsson, Studieförbunden

Publicerat av Ellen Haglund den 4 juli 2023, senast ändrad den 7 september 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?