Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans genom att samarbeta på ett annat sätt än vad vi gör idag. Med civilsamhället menar vi föreningsliv, andra ideella grupper och nätverk.

Var vi står idag

Inledningsvis har vi skapat gemensamma spelregler och synsätt som ger bättre förståelse och samarbete. Tillsammans har vi formulerat en struktur för hur samverkan ska ske framöver. I förlängningen ska kommunen och civilsamhället göra mer verksamhet tillsammans och efterfråga varandras åsikter. För att nå dit behövs civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle. Nedan kan du läsa om exempel på hur vi samverkar.

Ring en vän

De seniorföreningar som finns i kommunen har gått ihop och beslutat sig för att göra en insats för att minska ofrivillig ensamhet. Några fantastiska eldsjälar ringer runt till äldre för en pratstund och bjuder in till olika aktiviteter. En fika tillsammans, en konsert eller bussresa. 500 telefonsamtal har det blivit på ett år och fler lär det bli framöver.

Klädutlämning till flyktingar

Under en vecka när kriget bröt ut i Ukraina samlade kommunen in kläder och hygienartiklar från allmänheten för att kunna bistå de flyktingar som skulle komma till kommunen. Ingen visste hur många som skulle tvingas fly till Sverige och Ulricehamn. Många var de som ville bidra och lagret blev stort. Kommunen fick hjälp från flera organisationer som Equmeniakyrkan Oasen, Rädda barnen, Röda korset och Svenska kyrkan att organisera klädutlämningen.

Vi skapar starkare band

Under fyra stormöten har representanter från 56 organisationer inom civilsamhället (79 personer) och 25 representanter från kommunen haft dialoger om hur samverkan ska kunna genomföras på ett annat sätt än vad som sker idag. På dessa möten har vi tillsammans lagt grunden för den struktur som vi ska ha för samverkan framöver.

Lots

Under den tiden som vi har jobbat med strukturen för samverkan har en viktig fråga lyfts flera gånger; hur når vi varandra? Därför har kommunen utsett en lots som kan vara länken mellan kommunen och civilsamhället om det inte redan finns en naturlig koppling mellan organisationerna. Lotsen hjälper kommunens verksamheter att hitta rätt i den mångfald av organisationer som civilsamhället erbjuder men kan också vara en första kontakt för civilsamhället in i kommunen.

Samråd

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver.. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:

  • Gulli Håkansson, Trossamfunden
  • Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
  • Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna
  • Elisabeth Frick, Kulturorganisationerna
  • Björn Wilhelmsson, Studieförbunden

Stormöte 23 oktober

Inbjudan till stormöte om det digitala utanförskapet

Vi sätter fokus på digital kompetens som så gott som är ett krav för att vara fullt delaktig i samhället. Digital kompetens behövs för att kunna kommunicera, hantera information, använda digitala tjänster och för att skapa och dela digitalt innehåll på ett säkert sätt. Digital kompetens är ett begrepp som också består av förståelse av digitaliseringen och hur den påverkar samhället.

I Sverige var det cirka sex procent år 2020 som lever i det digitala utanförskapet och som sällan eller aldrig använder internet. De har ofta låga inkomster, bor på landsbygden och eller är äldre.

Tillsammans ska vi diskutera oss fram till konkreta förslag på hur vi löser samhällsutmaningen kring det digitala utanförskapet.

Kvällen kan kompletteras med ytterligare programpunkter.

Anmäl dig senast 13 oktober

Anmälan till stormötet via Esmaker

Datum: 23 oktober

Tid: 18-21, kvällen inleds med mingelfika fram till 18.30

Plats: Equmeniakyrkans caféteria, Jägaregatan 6, Ulricehamn

Frågor: petra.gronhaug@ulricehamn.se, 0321-59 50 21

Arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor

Kommunens olika verksamheter har bildat en intern arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor. Kontakta oss gärna för mer information.

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, föreningshjälp och kunskapshöjande insatser som viktiga delar för samverkan framöver.. Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:

  • Gulli Håkansson, Trossamfunden
  • Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
  • Tomas Jacov, Landsbygdsorganisationerna
  • Elisabeth Frick, Kulturorganisationerna
  • Björn Wilhelmsson, Studieförbunden

Publicerat av Ellen Haglund den 4 juli 2023, senast ändrad den 26 september 2023

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?