Arvodesberedningen

Arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda. Beredningen består av en ledamot från varje parti som är representerade i kommunfullmäktige, men inga ersättare.

Beredningsledare

Jan Holmin (M)

Vice beredningsledare

Bengt Klasson (S)

Övriga ledamöter

Jan-Åke Claesson (C)
Martin Brandhill (L)
Jan-Henric Henningsson (SD)
Cristina Bernevång (KD)
Evelina Karlsson (V)
Ingemar Basth (MP)
Keijo Tuomisto (NU)

Publicerat av Anders Rosenberg den 1 november 2022, senast ändrad den 14 mars 2023 av Linnea Pettersson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?