Torghandel

Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter.

Utomhusmiljön ska alltid hållas tillgänglig och framkomlig för alla medborgare, varutransporter och räddningstjänst. Om du vill använda Stora torget finns det vissa regler som måste följas. Stora torget i Ulricehamns tätort är upplåtet som allmän försäljningsplats för torghandel. För att boka torgplats, se information under rubrik ”Bokning” längre ner på sidan.

Regler för torghandel

Här nedan hittar du fullständiga regler kring torghandel.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel (pdf)
Regulations for market square in English (pdf)

Avgift

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte.

Taxebilaga 2024 (pdf)
Torghandelstaxa 2024 (pdf)

Bokning

Boka en torghandelsplats via vår e-tjänst

Vill du hellre fylla i din ansökan via en blankett? Mejla miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se så skickar vi över en blankett till dig.

Frågor om bokning?

Kontakta vår handläggare, se namn till höger. Eller skicka mejl till vår e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 11 januari 2024 av Sabina Eskil

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?