Torghandel

Torghandel och andra aktiviteter som berikar vistelsen på torgen är viktiga för att skapa en naturlig och attraktiv mötesplats i centrum. En flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för torghandel, evenemang, marknader och andra aktiviteter.

Utomhusmiljön ska alltid hållas tillgänglig och framkomlig för alla medborgare, varutransporter och räddningstjänst. Om du vill använda Stora torget finns det vissa regler som måste följas. Stora torget i Ulricehamns tätort är upplåtet som allmän försäljningsplats för torghandel. För att boka torgplats, se information under rubrik ”Bokning” längre ner på sidan.

Regler för torghandel

Här nedan hittar du fullständiga regler kring torghandel.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel på Stora Torget (pdf)
Regulations for market square in English (pdf)

Avgift

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Erlagd avgift för torgplats återbetalas inte.

Taxebilaga-2023 (pdf)
Torghandelstaxa 2023 (pdf)

Bokning

För att boka en torghandelsplats, vänligen fyll i nedan blankett och e-posta till miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se alternativt skicka via post till Ulricehamns kommun, Exploateringsenheten, 523 86 Ulricehamn

Blankett för ansökan om torghandel (pdf)
Application for market stall in English (pdf)

Vid frågor om bokning:

Martin Werner
e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
telefon: 0321 – 59 50 49

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 24 januari 2023 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?