Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill ha en bred högskoleförberedande utbildning med inslag av biologi, kemi, fysik och matematik – samt kurser i många andra ämnen. Det är programmet som öppnar dörrar för framtida studier!

Beroende på vilken inriktning du väljer blir Naturvetenskapsprogrammet mer rent naturvetenskapligt eller en mix av natur- och samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan erbjuder de kurser som behövs för att du ska ha möjlighet att få högsta möjliga meritvärde. Alla elever kan läsa moderna språk till och med steg 5 och matematik till och med kursen Matematik 5.

Vetenskap och nyfikenhet

Du får bredda och fördjupa dina kunskaper om olika sammanhang i naturen, fysikaliska fenomen och kemiska processer. Du kommer också att få arbeta med engelska som ett redskap inom de naturvetenskapliga ämnena, som en förberedelse för vidare studier.

Du får utveckla din förmåga att i biologi, fysik och kemi beskriva omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Är du intresserad av matematik och tycker det är kul? På Naturvetenskapsprogrammet får du utveckla dina kunskaper i matematik. Det du lär dig på matematiklektionerna används även bl.a. för att kunna lösa problem på kemi- och fysiktimmarna.

Hos oss på Tingsholm

Vi sätter bredd, djup, nyfikenhet och kreativitet i centrum. Som en del i detta prioriterar vi studiebesök och exkursionsresor där du får lära dig att arbeta naturvetenskapligt i fält. Laborationer med hjälp av modern teknik är ett centralt inslag i utbildningen.

I våra laborationssalar, där vi bland annat använder oss av datautrustningen DataStudio, ges du möjlighet att samla in mätdata, experimentera, analysera och dra slutsatser av dina egna undersökningar.

Alla elever erbjuds möjlighet att läsa de kurser som krävs för maximal meritpoäng. Moderna språk kan läsas till och med steg 5 och matematik till och med kursen Matematik 5.

På skolan finns mycket goda möjligheter till studiehandledning utanför ordinarie undervisningstid. Vi samverkar med Chalmers i Göteborg men har också kontakter med Högskolan i Borås, Göteborgs och Linköpings universitet.

Flera av eleverna på Naturvetenskapsprogrammet utnyttjar möjligheten att vara med i Tingsholms kör- och orkester eller väljer att kombinera sina studier med specialidrott.

Inriktningar

Naturvetenskap

Inriktningen innebär en fördjupning i biologi, fysik, kemi och matematik och syftar till att förbereda dig inför högskolestudier inom bl.a. medicin, naturvetenskap och teknik.

Efter avslutad utbildning är du behörig till alla högskoleutbildningar. Inom inriktningen Naturvetenskap erbjuder vi två profiler: Matematik och Hållbar utveckling. Genom att utnyttja ditt individuella val kan du profilera din utbildning ytterligare mot bl.a. psykologi, språk, idrott och/eller musik eller annan estetisk verksamhet.

Natur och samhälle

Inriktningen är ett perfekt alternativ för dig som kanske har svårt att välja mellan en naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning.

Inriktningen natur och samhälle är en kombination mellan de båda ämnesfälten och innehåller kurser i geografi, samhällskunskap och hållbart samhälle.

Du kan välja till extra matematik och skolan erbjuder också en av fördjupningskurserna i kemi, fysik och biolog. Dessutom finns det möjlighet för dig att profilera din utbildning ytterligare mot t ex språk, psykologi, idrott, musik eller annan estetisk verksamhet.

Efter gymnasiet

Efter dina tre år hos oss är du väl förberedd för högskola och universitet.

Programmet ger dig behörighet till alla högskoleutbildningar och därför kan du så småningom gå vidare till så vitt skilda yrken som läkare, arkitekt, civilingenjör, veterinär, biolog, psykolog, lärare, jurist, tandläkare, personalvetare, civilekonom, sjukgymnast, polis, meteorolog, journalist eller forskare.

Timplan

Gymnasiegemensamma ämnen, 1150 p
Engelska 5 och 6, 200 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1c–3c, 300 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska/svenska som andraspråk 1–3, 300 p

Programgemensamma ämnen, 450 p
Biologi 1, 100 p
Fysik 1a, 150 p
Kemi 1, 100 p
Moderna språk, 100 p

Inriktningar, 300–400 p

Naturvetenskap, 400 p
Biologi 2, 100 p
Fysik 2, 100 p
Kemi 2, 100 p
Matematik 4, 100 p

Naturvetenskap och samhälle, 300 p
Geografi 1, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Ett naturvetenskapligt ämne, t.ex. biologi 2/ fysik 2/kemi 2, 100 p

Programfördjupningskunskaper, 200–300 p
Miljö- och energikunskap,, 100 poäng
Matematik 5, 100 poäng
Hållbart samhällsbyggande, 100 poäng
Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Gymnasiearbete, 100 p
Individuellt val, 200 p

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 30 december 2022 av Mats Bogren

Hjälpte informationen på denna sida dig?