Vård- och omsorgsprogrammet

På vård- och omsorgsprogrammet står mötet med människan i centrum. Det är valet för dig som lockas av att jobba inom hälso- och sjukvården, psykiatrin, akutsjukvården eller äldre- och handikappomsorgen. Hälsa går som en röd tråd genom hela utbildningen och teori och praktik vävs ihop. Efter utbildningen kan du börja jobba eller eventuellt läsa vidare på högskola/universitet.

Kropp och själ

Du får en helhetssyn på människan. All vård och omsorg bygger på respekt för andra människor. Du får lära dig mycket om oss människor. Vilka känslor och behov vi har och varför vi är olika.

Du läser kurser i psykologi och psykiatri och får grundläggande kunskaper om våra känslor och upplevelser och vad dessa kan betyda för vår hälsa. Du får kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion och utveckling från livets början till dess slut. Här ingår kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och medicinska behandlingar.

Du får lära dig att utföra första hjälpen vid skada eller akut sjukdom och avancerad HLR samt barn-HLR. . Inom vården används informationsteknik och annan teknisk utrustning. Du får lära dig hantera dessa hjälpmedel.

Hos oss på Tingsholm

Under studietiden varvas teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter, exempelvis hjärt- och lungräddning, blodprovtagning och blodtrycksmätning. Redan under din gymnasietid kommer du i kontakt med arbetslivet.

Vi gör studiebesök på olika arbetsplatser och bjuder in gästföreläsare till skolan. Du har dessutom arbetsplatsförlagda lärandet (APL) om minst 15 veckor. APL spelar en central roll och ger dig inblick och erfarenheter i ditt kommande yrkesliv.

Efter gymnasieskolan

Efter utbildningen kan du gå rakt ut i yrkeslivet och arbeta som bland annat undersköterska eller personlig assistent.

Om du läst in högskolebehörighet kanske det ligger nära till hands att fortsätta studera på högskola för yrken som sjuksköterska, massör, polis eller med något arbete inom räddningstjänsten.

På programmet

Du lär dig om människokroppens uppbyggnad samt om olika sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser. Här ingår också att kunna göra undersökningar och medicinska behandlingar samt att ge vård och omsorg. Du får också lära dig om hur vår hälsa påverkas av våra levnadsvanor, till exempel hur vi äter och motionerar.

Det är många människor i vårt samhälle som behöver hjälp, stöd och vård fast de inte är akut sjuka. Det kan vara människor med funktionsnedsättningar, missbrukare eller personer som har sociala problem.

Du lär dig möta dessa människor på ett respektfullt och empatiskt sätt och får lära dig om samhällets olika insatser för dessa målgrupper. Du får också lära dig om olika behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa.

Äldre är en växande grupp i vårt samhälle. Det gäller att förstå vad som händer i vår kropp och våra tankar när vi åldras. Du lär dig om de speciella sjudomar som hör till åldrandet. Här ingår till exempel olika demenssjukdomar.

Tänk på behörigheten!

Ett yrkesprogram ger grundläggande behörighet till yrkeshögskola och högskola. De behörighetsgivande kurserna för högskolan är svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 och som ingår i den gymnasiegemensamma delen i programstrukturen. Det är alltså en utökning till 2800 poäng (från normalt 2 500 poäng), men kan väljas bort inför årskurs två.

 

Timplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5-6, 200 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska/svenska som andraspråk 1-3, 300 p

Programgemensamma ämnen
Anatomi och fysiologi 1 och 2, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2, 200 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Hälso- och sjukvård 1 och 2, 200 p
Omvårdnad 1 och 2, 200 p
Psykiatri 1 och 2, 200 p
Psykologi 1, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Social omsorg 1 och 2, 200 p
Barn- och ungdomssjukvård 200 p

Möjlighet till körkortsbidrag på upp till 12 000 kr.

Gymnasiearbete, 100 p

Individuellt val, 200 p

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 27 mars 2023 av Mats Bogren

Hjälpte informationen på denna sida dig?