Tillgänglighet för ulricehamn.se

Ulricehamns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur ulricehamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ulricehamn.se som inte är tillgängligt för dig enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 dagar.

Kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Mejla: info@ulricehamn.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Till exempel genom att använda tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.
  • På vissa delar av webben inleds länkarna med Läs mer om …” ”Klicka här …” eller liknande. Detta ska åtgärdas löpande då vi går igenom vår webb och utbildning av webbredaktörerna.
  • Vissa bilder saknar idag en alt-text. Detta kommer åtgärdas löpande vid översyn av vår webbplats.
  • Filmer från kommunfullmäktigmöten är varken textade eller syntolkade. Vi har inte möjlighet att texta livesändningar. Vi kommer inte heller att texta sändningarna i efterhand på grund av att det kräver för mycket resurser. Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Protokollen från varje kommunfullmäktigemöte publiceras alltid på ulricehamn.se då de justerats.
  • Vi har en mix av texter – en del är omfångsrika och svårgenomträngliga medan andra har ett tydligt syfte och lyfter fram det viktigaste för läsaren. Vi ska se över detta löpande efter utbildning av webbredaktörerna.
  • De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad. En del av pdf-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till, men kommer att fasa ut då de blir inaktuella. .
  • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Ulricehamns kommun och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller till exempel tjänsterna Lediga jobb, jämför service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning och intern testning av ulricehamn.se. Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är godkänd av kommunikationschef.

Webbplatsen publicerades den 30 maj 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 maj 2021.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 22 september 2020, senast ändrad den 10 maj 2021

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?