Timmele skola

På Timmele skola finns cirka 130 elever som är mellan 6 och 12 år. I nära anslutning har vi Ätradalsskolan som har årskurserna 7-9 och vilka vi samarbetar med. Våra elever ska lämna skolan med positiva minnen, gott självförtroende och väl förberedda för vidare studier.

Bild på delar av Timmele skola som är en ljusgul stenbyggnad i två våningarTimmele skola

På Timmele skola arbetar vi gemensamt, all personal, elever och föräldrar för att alla ska må bra och trivas. Därför bemöter vi varandra på ett respektfullt sätt där vi också tar tillvara på varandras olikheter och ser dem som styrkor.

Vi hjälps åt att skapa en trygg miljö med studiero, där vi tar ansvar för oss själva och varandra. Skolan arbetar bland annat enligt en modell som kallas PALS, som bidrar till att utveckla samsyn, positiva förväntningar och goda relationer mellan barn och vuxna.

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Elevråd och föräldrasamverkan

På Timmele skola har vi elevråd med representanter för elever och personal. Vi har också elevskyddsombud. Vi samverkar med föräldrar bland annat genom brukarråd.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal hålls minst en gång per termin, där elev, förälder och lärare deltar.  I samband med utvecklingssamtalet görs en individuell utvecklingsplan för varje elev. I planen sätts mål för elevens arbete och sociala utveckling.

Vid utvecklingssamtalet ger läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan omdömen om elevenskunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Läraren sammanfattar också vilka insatser som krävs för att eleven ska nå målen och i övrigt utvecklas.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Fritidshem

På Timmele fritidshem får barnen vara ute ofta och i alla väder. Vi lägger stor vikt vid att barnen skall vara med och påverka våra aktiviteter. Vi som arbetar på fritidshemmet finns också med i arbetet i de lägre åldrarna i skolan i åldersintegrerade klasser från sexåringarna till tioåringarna.

Timmele fritidshem: 0321-59 55 41

Vi erbjuder en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen genom att

  • Erbjuda olika aktiviteter
  • Uppmuntra den fria leken
  • Finnas till hands som personal

Vi jobbar med olika teman som natur och hälsa och tisdagstemat , där får barnen välja olika aktiviteter och få utlopp för sin kreativitet. Vi aktiverar barnen och ser till att det finns stimulerande material.

Vi lär barnen att respektera och ta hänsyn till varandras åsikter och olikheter genom att vara goda förebilder, diskutera, stödja och uppmuntra.

Vi har en positiv atmosfär där både barn, föräldrar och personal känner sig trygga. Vi använder oss av utvecklingssamtal, månadsblad, veckoinformation och öppet hus för att göra föräldrarna mer delaktiga.

Utevistelse

För oss på Timmele fritidshem är utevistelsen en viktig del av vår verksamhet. Utevistelsen ger barnen välbefinnande och bra möjligheter att träna sin kropp, motorisk balans m.m. Vi lär oss att ta hand om vår miljö, allemansrätten och följer årstidernas växlingar.

Vi lagar mat på stormkök, leker gemensamma grupplekar och gör olika samarbetsövningar. Den fria uteleken är viktig, då barnen får använda sin fantasi och
kreativitet.

Vi är ute dagligen minst 45 minuter, eller så länge barnen själva vill. En dag i veckan har vi UTEKUL då vi går till skogen. Vi är ute hela eftermiddagen och äter vårt medhavda mellanmål där.

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i Skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 3 mars 2015, senast ändrad den 19 september 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Lenavägen 1
523 72 Timmele

Hjälpte informationen på denna sida dig?