Hälsosamtal ska motverka ensamhet

Om du är över 80 år och klarar dig utan hjälp från kommunen, exempelvis hemtjänst eller bor på ett av våra boenden, kan du träffa vår anhörigkonsulent  för så kallat hälsosamtal. Vi erbjuder två samtal per person och syftet är att samtalen ska minska känslan av ensamhet.

en äldre hand håller i en yngre

Ofrivillig ensamhet bland äldre är ett allvarligt problem som kan få många negativa konsekvenser både för den fysiska och psykiska hälsan. Det kan leda till depression, hjärt- och kärlsjukdom och demenssjukdom. Ett hälsosamtal kan leda till en bättre vardag och fungera som en vägledning in i sociala sammanhang.

Enligt Socialstyrelsen är äldre personer över 75 år är en av de grupper som oftast upplever ofrivillig ensamhet. Var tionde person i den gruppen känner att ensamheten påverkar deras mående negativt.

Att känna sig ensam är en subjektiv och negativ känsla som kan bli följden av att inte ha så många och kontinuerliga sociala relationer som man skulle önska. Ofrivillig ensamhet är en plågsam känsla och kan kopplas till såväl fysisk som psykisk ohälsa. Läs mer om detta på Socialstyrelsens hemsida.

 

Publicerat av Anette Westerlund den 2 november 2023, senast ändrad den 18 mars 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?