Gällande detaljplaner

Vi har digitaliserat de flesta gällande detaljplaner och nu kan du söka på en gatuadress för att få fram gällande detaljplan för aktuellt område.

Karta över gällande detaljplaner

Ulricehamns kommun karta över gällande detaljplaner

Kartan fungerar bäst i webbläsarna Edge och Chrome.

Kontakta planenheten om du inte hittar det du söker: plan@ulricehamn.se

Den som vill ha ersättning för skador på grund av nedanstående detaljplan enligt 14 kap Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det till mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum detaljplanen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den det tiden får talan väckas senare enligt kap 15 § 5 Plan- och bygglagen.

Detaljplaner som fått laga kraft senaste två åren

Australien 3 laga kraft 6 oktober 2022

Lagakraftbevis Australien 3 (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Australien 3 (pdf)
Plankarta laga kraft Austalien 3 (pdf)

Bogesund 1:223, Aspelundsdreven, laga kraft 2 januari 2024

Lagakraftbevis ändring av detaljplan för Bogesund 1:223 (pdf)
Plankarta laga kraft ändring av detaljplan för Bogesund 1:223 (pdf)
Planbeskrivning laga kraft ändring av detaljplan för Bogesund 1:223 (pdf)

Folkesred 1:12 laga kraft 7 mars 2024

Lagakraftbevis Ändring av detaljplan för Folkesred 1:12(pdf)
Planbeskrivning antagande Ändring av detaljplan för Folkesred 1:12 (pdf)
Plankarta antagande Ändring av detaljplan för Folkesred 1:12 (pdf)

Gällstad 1:132 m.fl. laga kraft 13 april 2023

Lagakraftbevis Gällstad 1:132 m.fl.(pdf)
Plankarta Laga kraft Gällstad 1:132 m.fl.(pdf)
Planbeskrivning Laga kraft Gällstad 1:132 m.fl.(pdf)

Holmared 1:25, laga kraft 6 december 2022

Lagakraftbevis Holmared 1.25, Stora vägen 8, Gällstad
Planbeskrivning laga kraft detaljplan för Holmared 1.25 (pdf)
Plankarta laga kraft, Holmared 1.25 (pdf)

Upphävande för del av förslag till byggnadsplan för Hulu samhälle laga kraft 8 april 2024

Lagakraftbevis upphävande för del av förslag till byggnadsplan för Hulu samhälle (pdf)
Planbeskrivning laga kraft upphävande för del av byggnadsplan för Hulu samhälle, Hulu (pdf)
Plankarta laga kraft upphävande för del av byggnadsplan för Hulu samhälle, Hulu (pdf)

Hökerum 7:7 m.fl. laga kraft 20 december 2022

Lagakraftbevis  Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)
Plankarta Laga kraft Hökerum 7:7 m.fl. (pdf)

Krämaren 8 m.fl laga kraft 7 december 2023

Lagakraftbevis detaljplan för Krämaren 8 mfl
Planbeskrivning laga kraft detaljplan för Krämaren 8 m.fl.
Plankarta laga kraft detaljplan för Krämaren 8 mfl.

Maskinen 5 laga kraft 5 oktober 2023

Lagakraftbevis Maskinen 5 (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Maskinen 5, Ulricehamn (pdf)
Plankarta laga kraft Maskinen 5 (pdf)

Rönneskog 1 m.fl. laga kraft 7 mars 2024

Laga kraftbevis Ändring av detaljplan för Rönnåsens industriområde (pdf)
Planbeskrivning Laga kraft Detaljplan för Rönnåsens industriområde (pdf)
Plankarta lagakraft ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 1 (pdf)
Plankarta lagakraft ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 2 (pdf)
Plankarta lagakraft ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 3 (pdf)
Plankarta lagakraft ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 4 (pdf)
Plankarta lagakraft ändring av detaljplan för rönnåsens industriområde sid 5 (pdf)

Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. laga kraft 28 november 2023

Lagakraftbevis detaljplan för del av Sanatorieskogen 1_3 mfl Björkåsen
Planbeskrivning laga kraft detaljplan för del av Sanatorieskogen 1_3 m.fl., Ulricehamn
Plankarta laga kraft detaljplan för del av Sanatorieskogen 1.3 mfl, Björkåsen

Stockrosen 1 m.fl laga kraft 5 oktober 2023

Lagakraftbevis del av Stockrosen 1 m.fl. Stockrosen Östra (pdf)
Planbeskrivning laga kraft del av Stockrosen 1 m.fl. Stockrosen Östra (pdf)
Plankarta laga kraft del av Stockrosen 1 m.fl. Stockrosen Östra (pdf)

Tullen 10 m.fl. laga kraft 6 november 2023

Lagakraftbevis – Tullen 10 m.fl. (pdf)
Planbeskrivning Laga kraft – Tullen 10 m.fl. (pdf)
Plankarta Laga kraft – Tullen 10 m.fl. (pdf)

Tvingen 14 och 15 laga kraft 8 april 2024

Lagakraftbevis detaljaplan för Tvingen 14 och 15, Ulricehamn
Planbeskrivning laga kraft Tvingen 14 och 15, Ulricehamn
Plankarta laga kraft Tvingen 14 och 15, Ulricehamn

Verkstaden 1 laga kraft 5 maj 2022

Lagakraftbevis Verkstaden 1 (pdf)
Planbeskrivning laga kraft Verkstaden 1 (pdf)
Plankarta laga kraft Verkstaden 1 (pdf)

Ving 10:11, laga kraft 3 november 2022

Lagakraftbevis Ving 10:11 (pdf)
Planbeskrivning Ving 10:11 (pdf)
Plankarta laga kraft Ving 10:11 (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 juli 2015, senast ändrad den 30 april 2024 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?