Älmestads förskola

Älmestads förskola ligger cirka 16 km norr om Ulricehamn. På Älmestads förskola har vi två avdelningar, Sparven och Ugglan.

BIld på förskolan i Älmestad som är en vit tegelbyggnad med röd markis.Förskolan i Älmestad

Förskolan har goda pedagogiska lärmiljöer att vistas i såsom rymliga lokaler, en egen idrottshall, tillgång till eget bibliotek, matsal med tillagningskök samt närhet till skogen där vi tillsammans vistas minst en gång i veckan.

Trivsel och trygghet

Värdegrundsarbetet är en stor del i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid inskolningen. Under inskolningen är ni som vårdnadshavare en viktig länk mellan förskolan och hemmet, under 3 dagar är vårdnadshavaren med barnet hela dagen och ni deltar tillsammans i den dagliga verksamheten. Detta för att alla skall känna sig trygga i verksamheten och med oss pedagoger.

Vi arbetar mycket i smågrupper för att alla barn skall känna sig delaktiga, känna att de får komma till tals, att bli lyssnad på och för att skapa trygghet hos alla.

Just nu arbetar vi med två teman: Snick och Snack med de lite äldre barnen och Babblarna med de yngre åldrarna.

Snick och Snack är ett material med bland annat böcker och handdockor som på ett lätt sätt tar upp värdegrundsfrågor; hur är du en bra kompis, det blir tokigt ibland vad kan vi göra för att gottgöra. Materialet är väldigt populärt både bland barn och personal.

Babblarna är från början ett språkmaterial men vi använder ofta figurerna till att dramatisera och prata kring känslor och situationer som uppstår i vardagen.

Lärande och utveckling

På förskolan har vi ett tillåtande arbetssätt som ger barnen möjligheter att prova och klara olika uppgifter själva. Att tillsammans med en kompis eller en pedagog få prova och lyckas är en fantastisk känsla. Att prova och misslyckas gör att vi lär oss hela tiden. Vi arbetar aktivt med att få barnen att se sina egna och andras kompetenser och uppmuntrar dem till att ta hjälp av dem i olika situationer.

Våra tankar kring det entrepröneriella lärandet går till nyfikenhet, kompetens, problemlösning och framförallt fantasi. Genom att använda sig av sin fantasi öppnar vi dörrar till oanade världar. Vi som pedagoger besöker tillsammans med barnen dessa fantasivärldar och det ger oss mängder med situationer där vi behöver uppfinna nya saker, tänka nytt och ställas inför oanade problem som måste lösas. Genom fantasin kan alla barn känna tillit till sin egen förmåga.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Vi ser till barnens individuella förutsättningar, intressen och behov när vi planerar verksamheten. Vi arbetar mycket med att lyfta fram allas olika personligheter och påvisa att alla är lika mycket värda och betydelsefulla.

Vi arbetar mycket med språket och barnen ges stort utrymme att leka med språket, både på egen hand men även tillsammans med en kompis eller en pedagog. Vi berikar våra lärmiljöer med spännande språk- och skrivmaterial. Vi är närvarande pedagoger som med hjälp av bland annat rim, ramsor, egna sagor, spel och högläsning utmanar barnen i deras språkliga utveckling.

Delaktighet och inflytande

Vi lägger stor vikt vid att barnen ges många tillfällen att uttrycka sina tankar och funderingar i den dagliga verksamheten. Pedagogerna är lyhörda och uppmuntrar barnen när de uttrycker egna åsikter och vi visar att deras tankar är viktiga. Vi uppmuntrar barnen till att ta egna initiativ och våga stå för sin egen åsikt även om kompisarna tycker annorlunda.

Vi förändrar ständigt våra lärmiljöer utifrån de intressen som barngruppen har för tillfället. Barnen ges möjlighet att tycka till och lämna önskemål på hur de vill att vi tillsammans ska skapa stimulerande lärmiljöer.

Värdegrundsarbetet är en stor del i vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid inskolningen. Under inskolningen är ni som vårdnadshavare en viktig länk mellan förskolan och hemmet, under 3 dagar är vårdnadshavaren med barnet hela dagen och ni deltar tillsammans i den dagliga verksamheten. Detta för att alla skall känna sig trygga i verksamheten och med oss pedagoger.

Vi arbetar mycket i smågrupper för att alla barn skall känna sig delaktiga, känna att de får komma till tals, att bli lyssnad på och för att skapa trygghet hos alla.

Just nu arbetar vi med två teman: Snick och Snack med de lite äldre barnen och Babblarna med de yngre åldrarna.

Snick och Snack är ett material med bland annat böcker och handdockor som på ett lätt sätt tar upp värdegrundsfrågor; hur är du en bra kompis, det blir tokigt ibland vad kan vi göra för att gottgöra. Materialet är väldigt populärt både bland barn och personal.

Babblarna är från början ett språkmaterial men vi använder ofta figurerna till att dramatisera och prata kring känslor och situationer som uppstår i vardagen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Mönevägen 5
52395 Älmestad

Hjälpte informationen på denna sida dig?