Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som verksamhetsutövare ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på människors hälsa och miljön. I egenkontrollen ingår att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön.

För anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet gäller dessutom Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901).

Det innebär bland annat att verksamheten behöver se till att det finns dokumenterat

  • en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön,
  • kemikalieförteckning samt
  • rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön

Mer information om egenkontroll finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 7 augusti 2019, senast ändrad den 22 september 2021 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?