Samordnad individuell plan (SIP)

Om du har behov av stöd från flera verksamheter, exempelvis socialtjänst, omsorg, skola och sjukvård kan du få dina insatser samordnade. Du får då hjälp att ordna ett möte för att göra en samordnad individuell plan, en så kallad SIP.

En samordnad individuell plan (SIP) gör det tydligt vilka dina kontaktpersoner är och hur du kommer i kontakt med dem.

Så här går det till:

  • Du själv, någon av dina omsorgskontakter eller en närstående ber om en SIP.
  • På SIP-mötet berättar du vad som är viktigt för dig.
  • Det som bestäms på SIP-mötet skrivs ner i en plan som kallas för SIP.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt samtycke till att mötas. Du är också med och planerar mötet och bestämmer vilka som ska bjudas in.

Om du vill ha hjälp att ordna ett SIP-möte kan du prata med någon person som du har kontakt med i skolan, omsorgen, socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Information om SIP hos SKR

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 december 2018, senast ändrad den 22 september 2022 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?