Hantering av cisterner/silos

För att minska risken för stora miljöskador i mark och vatten så är det viktigt att följa de regler som finns kring cisterner. Det är du som äger en cistern som är ansvarig.

Silos

Bygga/installera en silo/cistern på din fastighet

Bygga en silo

Anmälan vid installation av silo/cistern

Du måste göra en skriftlig anmälan till miljöenheten om du ska installera cistern med tillhörande anordningar och med en volym över 1 m³. Gör anmälan i god tid innan installationen. Anmälan behövs också när du ska hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Du behöver inte anmäla anordningar som ska installeras inomhus.

Anmälan om installation av cistern
Cisternbilaga

Cistern som tas ur bruk eller skrotas

Har du skrotat eller tagit din cistern ur bruk? Anmäl detta till miljöenheten så kan den tas bort ur vårt cisternregister. Du slipper onödiga frågor och eventuella påminnelser.

Anmälan om cistern och rörledningar som tas ur bruk

För att slippa kravet på att cisternen ska vara besiktad krävs att:

 • Cisternen är tömd och rengjord det vill säga är torr invändigt.
 • Åtgärder är vidtagna så att cisternen inte går att fyllas på av misstag såsom till exempel att påfyllningsrör och avluftningsledning tagits bort.
 • Om det är en cistern i mark ska den grävas upp. Undantag kan göras för att undvika sättningsskador.
  Om cisternen måste ligga kvar i marken ska den sandfyllas.

Uppmärksammas oljespill i mark måste detta åtgärdas. Kontakta i så fall miljöenheten för mer information.

Kontrollbesiktning och återkommande kontroll

Det finns krav på återkommande kontroll för:

 • Cistern i mark som rymmer mer än 1 m³.
 • Cistern ovan mark, utomhus eller inomhus, med volym 1-10 m³.
 • Cistern som har dolda rörledningar i mark, byggnad eller golv.
 • Cistern inom vattenskyddsområde.

Cistern inomhus ska vara kontrollerad från och med år 2006 och från och med 2004 om den står utomhus eller finns i mark.

Efter kontrollen/besiktningen skriver kontrollanten en kontrollrapport som cisternägaren/användaren ska kunna visa upp vid till exempel besök från tillsynsmyndigheten.

Hur ofta behöver en cistern besiktigas?

Hur ofta man måste besikta cisternen beror bland annat på om vilket korrosionsskydd den har och om den ligger inom ett vattenskyddsområde.
Cisternkontroll ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan som man kontaktar för att få besiktningen gjord.

Utanför vattenskyddsområde:

 • K-cistern: 12 år
 • Skyddad S-cistern: 12 år
 • S-cistern: 6 år

Inom vattenskyddsområde:

 • K-cistern med sekundärt skydd: 12 år
 • K-cistern utan sekundärt skydd: 6 år
 • Skyddad S-cistern med sekundärt skydd: 12 år
 • Skyddad S-cistern utan sekundärt skydd: 6 år
 • S-cistern med sekundärt skydd: 6 år
 • S-cistern utan sekundärt skydd: 3 år

Företag som utför besiktningar

En fullständig lista på vilka företag som är ackrediterade för att utföra kontrollerna finns på SWEDAC:s webbplats.

Förklaringar

 • S-cistern cistern med mindre god korrosionsbeständighet. Cisternen kan vara utförd av stål eller stållegering.
 • Skyddad S-cistern S-cistern som är försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt.
 • K-cistern cistern med god korrosionsbeständighet. Cisternen kan t.ex. vara utförd av plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrafast stål.
 • Sekundärt skydd, anordning som säkerställer att vätska kan fångas upp från en läckande cistern. Exempel på sekundärt skydd är dubbelmantlad cistern eller invallning.
 • Invallning är en typ av sekundärt skydd. Ska vara tätt och hållbart samt klara cisternens volym. Dessutom ska den vara utformad så att kontroll är möjlig och ha väderskydd så att nederbörd inte hamnar i invallningen. Exempel på en invallning är en tät betonglåda med väggar och tak som cisternen står i.

Ytterligare regler i vattenskyddsområden

För att förebygga läckage och säkra att dricksvattnet inte ska riskera att förorenas kan det finnas fler regler att ta hänsyn till. Ta reda på vilken skyddszon och vattenskyddsområde din cistern ligger inom samt vilka regler som gäller för detta område.

Vattenskyddsområden i Ulricehamns kommun 

Cisterner inom vattenskyddsområden behöver ha ett sekundärt skydd. Även rörledningar ska ha ett sekundärt skydd och vara placerade väl synliga.

Cisterner som finns i bostadshus (ex i pannrum) och som har kontinuerlig tillsyn är undantagna från detta krav.

Vid påfyllningsrör ska informationsskylt finnas om att det är vattenskyddsområde.

Skyltningen ska vara väl synlig och hållbar och ska finnas vid påfyllningsrör för cisternen.

Brandfarlig vara – tillstånd krävs i vissa fall ur brandskyddssynpunkt.

Kontakta Södra Älvsborgs räddningstjänst för att få veta mer om detta.Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund på telefon 033-17 29 00.

Det finns krav på återkommande kontroll för:

 • Cistern i mark som rymmer mer än 1 m³.
 • Cistern ovan mark, utomhus eller inomhus, med volym 1-10 m³.
 • Cistern som har dolda rörledningar i mark, byggnad eller golv.
 • Cistern inom vattenskyddsområde.

Cistern inomhus ska vara kontrollerad från och med år 2006 och från och med 2004 om den står utomhus eller finns i mark.

Efter kontrollen/besiktningen skriver kontrollanten en kontrollrapport som cisternägaren/användaren ska kunna visa upp vid till exempel besök från tillsynsmyndigheten.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 28 oktober 2020 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?