Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med förskolebarn. På ett och samma ställe erbjuds flera tjänster av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Familjecentralen vill sprida kunskap, ge god service och erbjuda ett lättillgängligt stöd. Här finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och förebyggande socialtjänst.