Torg och allmän plats

Allmänna platser som torg, parker och gator är till för alla invånare. Därför finns det regler kring vad man får göra och anordna på dessa ytor.