Ulricehamns kulturhus

Ulricehamns kulturhus kommer att byggas på Marknadsplatsen som ligger i norra delen av Ulricehamns centrum.

I

Tidplan och projektstatus

Byggstarten är planerad till våren 2026.

Länk till detaljplanen: Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” — Ulricehamns kommun

Kort fakta

  • Fastighetsbeteckning: Bogesund 1:86
  • Kostnad: Ej fastställd

Nyheter om kulturhuset

Här nedan listar vi kommunens nyheter kring kulturhuset:

16 maj
Ett steg närmare ett kulturhus – byggkontrakt skrivet

14 maj
Namninsamling om Marknadsplatsen lämnas till kommunen

6 maj
De ska bygga Ulricehamns kulturhus

12 april
Arkitekttävling ska lyfta Ulricehamns kulturhus

21 mars
Scenfokus på studiebesök i Trollhättan och Vara

5 mars
När parkeringen på Marknadsplatsen stängs – här kan du ställa din bil

4 mars
Riktlinjen för kulturhusets innehåll klar för beslut

28 februari
Nu upphandlas byggentreprenör för kulturhuset

7 februari
Färg, form och flexibelt på studiebesök för kulturhuset

25 januari 2024
Det ska kulturhuset innehålla om ulricehamnarna får tycka till

12 januari 2024
På besök i Göteborg i arbetet med kulturhuset

22 november 2023
Vad ska Ulricehamns kulturhus innehålla?

29 september 2023
Beslut i korthet, fullmäktige 28 september 2023

7 september 2023
Beslut i korthet, kommunstyrelsen 7 september

Frågor och svar om kulturhuset

Varför ska det byggas ett kulturhus i Ulricehamn?

På kommunfullmäktige 28 september 2023 fattade politikerna beslut om att bygga ett kulturhus i Ulricehamn och att det ska ligga på Marknadsplatsen.
Tidigare planerades ett nytt stadsbibliotek där Ica Kvantum ligger i Ulricehamn. Men politikerna beslutade att göra ett omtag av planerna på ett nytt stadsbibliotek då de ansåg att det fanns stora utmaningar med detta förslag. Ett förslag var då att bygga nytt kulturhus på Marknadsplatsen. Efter en återremiss som ledde till att fler platser utreddes fattades ett inriktningsbeslut om kulturhus på Marknadsplatsen.

Var ska kulturhuset byggas?

Ulricehamns kulturhus kommer att byggas på Marknadsplatsen som ligger i norra delen av Ulricehamns centrum. Beslutet fattades av politikerna i kommunfullmäktige den 28 september 2023.

Innehållet

Vad ska kulturhuset innehålla?

På kommunfullmäktige 21 mars 2024 antogs en riktlinje för innehållet i Ulricehamn kulturhus. Riktlinjen beskriver vad kulturhuset ska innehålla. Bibliotek, blackbox, utställningslokal, bistro, mötesrum, kulturskola, ytor för att skildra lokalhistorian, arbetsplatser och mötesplats för öppen ungdomsverksamhet är de funktioner som anges i riktlinjen för Ulricehamns kulturhus.

I arbetet med riktlinjen har invånarna i Ulricehamn kunnat tycka till om innehåll i det nya kulturhuset. Det skedde bland annat via en webbenkät, tillfälle att tycka till under julmarknaden och workshops i olika forum.

Kommunfullmäktiges underlag och handlingar gällande riktlinjen

Vilka har fått vara med att påverka innehållet i kulturhuset?

Mellan november 2023 och januari 2024 genomförde Ulricehamns kommun en mängd olika aktiviteter för att får svar på vad det nya kulturhuset ska innehålla. Alla invånare hade möjlighet att tycka till via en digital enkät och skolornas elevråd har haft möjlighet att ge sina synpunkter. Det har även hållits fyra workshops med kulturföreningar, unga vuxna, elever på SFI samt kommunfullmäktiges politiker. Förvaltningen har även tittat på vad andra kommuner i liknade storlek har för bibliotek och kulturhus. Utifrån allt detta arbetades sedan en riktlinje för innehållet i kulturhuset fram

Parkeringar

Hur ska nuvarande parkeringar ersättas?

I dagsläget är det inte klart hur parkeringarna ska ersättas, men det pågår ett arbete inom kommunens förvaltning med att ta fram en handlingsplan för framtida utveckling av parkering i centrum. Förslagen och lösningarna i handlingsplanen kommer dock inte vara klara när Marknadsplatsen stängs för byggnation av Ulricehamns kulturhus. Däremot kommer en tillfällig lösning finnas på plats.

Två olika platser kommer kunna användas av de som brukar parkera på Marknadsplatsen, en redan befintlig och en ny tillfällig parkeringsplats.

Den nya tillfälliga parkeringen, Björnen 6, kommer att ligga utmed Boråsvägen mittemot TP-huset och där kommer det finnas runt 100 parkeringsplatser.

Den redan befintliga parkeringen att använda är den vid Ulricaparken. Där finns totalt 78 parkeringsplatser att använda.

Varför kunde man inte välja en annan plats och låta parkeringarna på Marknadsplatsen vara?

Redan tidigare pågick arbetet med att detaljplanelägga Marknadsplatsen för att bebygga platsen med bland annat bostäder. Efter kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2023, att bygga ett kulturhus på Marknadsplatsen, kompletterades det redan pågående planuppdraget med denna inriktning. Den nuvarande parkeringen på Marknadsplatsen var alltså redan tidigare planerad att avvecklas.

Just nu pågår ett arbete inom kommunens förvaltning med att ta fram en handlingsplan för framtida utveckling av parkering i centrum.

 

Publicerat av Rebecca Berndes den 22 november 2023, senast ändrad den 30 maj 2024 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?