Arkitekttävling ska lyfta Ulricehamns kulturhus

På kommunstyrelsen 11 april beslutade politikerna att en arkitekttävling ska arrangeras i samband med bygget av Ulricehamns kulturhus. Det är också klart hur jurysammansättningen kommer att se ut.

Det är sedan tidigare bestämt att Ulricehamns kulturhus ska byggas på Marknadsplatsen i centrala Ulricehamn. Byggnaden ska bli ulricehamnarnas nya vardagsrum och en naturlig mötesplats där alla får vara med. En kulturplats och ett nav i kommunen som knyter ihop stadens utveckling och med en ambitiös arkitektur och utemiljö. Kulturhuset har därmed många uppgifter att fylla och där kommer arkitekttävlingen vara till stor hjälp.

-Tävlingen kommer att arrangeras tillsammans med Sveriges arkitekter och det ger oss en trygg process fram till förstklassig arkitektur, med hög kvalitet och innovativa lösningar. En sådan här tävling lockar kompetenta arkitektkontor från hela landet, vilket ger en möjlighet att välja de bästa och mest erfarna teamen, samtidigt som vi får flera förslag att välja mellan, säger Rebecka Engvall, stadsarkitekt i Ulricehamns kommun.

För att ge arkitekterna de bästa förutsättningarna har det gjorts en förstudie under vintern där man bland annat tittat på skala, volymer, siktlinjer, buller och gångstråk.

-Förstudien har gjort att vi vet vilka kvaliteter och utmaningar som finns på platsen och kommer att ligga till grund för tävlingen. Arbetet har hjälpt oss att identifiera vilka kvaliteter vi eftersöker, säger Rebecka Engvall.

Under april kommer intresseanmälningen för att vara med i arkitekttävlingen att öppna. Slutligen kommer fyra team få rita ett förslag på kulturhus. Och det är en viktig uppgift de har framför sig.

-Den här byggnaden med tillhörande utemiljö ska lösa en komplicerad stadsbyggnadsuppgift. Den ska förutom att vara en fantastisk kulturbyggnad och ett nav i kommunen, även vara en länk över till den nya stadsdelen i Tegelbruket, men också en naturlig fortsättning av gågatan och en attraktiv entré in i staden, säger Rebecka Engvall stadsarkitekt Ulricehamns kommun.

Juryn som kommer att bedöma de fyra bidragen kommer att bestå av totalt 12 personer varav fyra politiska representanter; Wiktor Öberg (M), Ruza Källström (S), Bobo Holmgren (SD) och Bella Cotter (NU). Övriga i juryn blir samhällsbyggnadschef, verksamhetschef för kultur och fritid, stadsarkitekt, projektledare för fastighet, representant för utsedd byggentreprenör samt externa arkitekter utsedda av Sveriges arkitekter.

 

För mer information kontakta:

Rebecka Engvall, stadsarkitekt Ulricehamns kommun
rebecka.engvall@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 34

Publicerat av Rebecca Berndes den 12 april 2024, senast ändrad den 12 april 2024