Kommunstyrelsens möten och beslut

Nedan hittar du datum för kommande möten. Protokoll och beslut i korthet från tidigare möten finns i flikarna nedan. För protokoll och handlingar äldre än 2020, välkommen att mejla kommun@ulricehamn.se

Kommande möten 2024

 • Torsdag 11 januari
 • Torsdag 8 februari
 • Torsdag 7 mars
 • Torsdag 11 april
 • Torsdag 2 maj
 • Torsdag 30 maj
 • Torsdag 15 augusti (reservtillfälle)
 • Torsdag 5 september
 • Torsdag 3 oktober
 • Torsdag 31 oktober
 • Torsdag 28 november

Möten 2023

Torsdag 30 november

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf)Lyssna

Handlingar del 2 (pdf)Lyssna

Torsdag 9 november

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Bilaga till ärende 16. Rapport budgetuppdraget att se över samordningen resor (skolskjuts, elevresor, färdtjänst) Protokollsutdrag CSG 2023-10-25 ärende 4.1 med bilaga Lyssna

Budgetförslag 2024 S, V och Mp (pdf)Lyssna

Budgetförslag 2024 SD (pdf)Lyssna

Budgetförslag 2024 NU (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 5 oktober

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 7 september

Protokoll (pdf) Lyssna

Protokoll omedelbart justerat § 231 (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 1 juni

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Torsdag 4 maj

Protokoll (pdf) Lyssna

Omedelbart justerat protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Onsdag 5 april

Protokoll (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 Årsredovisning (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf)Lyssna

Torsdag 2 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 3 mars (pdf) Lyssna

Torsdag 2 februari

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 2 februari (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 12 januari

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 12 januari (pdf)Lyssna

Ny Ärendelista kommunstyrelsen 2023-01-12 (pdf)

Nytt Ärende 13. Utökat verksamhetsområde för  vatten och avlopp för del av Sanatorieskogen 1:3 m. fl. (pdf)

Nytt Ärende 19. Ansökan om omställningsstöd och pension för förtroendevald (pdf) 

Möten 2022

Torsdag 1 december

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 1 december (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 10 november

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 10 november (pdf)Lyssna

NY Ärendelista (pdf) Lyssna 

Nytt Ärende 11 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (pdf) Lyssna 

Torsdag 6 oktober

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 6 oktober (pdf) Lyssna

Torsdag 8 september

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 8 september (pdf) Lyssna

NY Ärendelista Kommunstyrelsen 2022-09-08 (pdf)Lyssna

Ärende 46 Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-09-08 (pdf)Lyssna

Torsdag 2 juni

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ny ärendelista kommunstyrelsen 2 juni (pdf)Lyssna

Ärende 9 Antagande detaljplan för Gällstad 1 132, m.fl., Gällstad (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 2 juni (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Torsdag 5 maj

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 5 maj (pdf)Lyssna

Torsdag 7 april

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 7 april del 1 (pdf)Lyssna

Handlingar del 2 (pdf)Lyssna

Handlingar del 3 (pdf)Lyssna

Handlingar del 4 (pdf)Lyssna

Handlingar del 5 (pdf)Lyssna

Torsdag 10 mars

Beslut i korthet, kommunstyrelsen 10 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 10 mars (pdf) Lyssna

Torsdag 3 februari

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 3 februari (pdf)Lyssna

Torsdag 13 januari

Beslut i korthet

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 13 januari (pdf) Lyssna

Handlingar till ärende 12 (pdf) Lyssna

Möten 2021

Torsdag 25 november

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 2021-11-25 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Torsdag 28 oktober

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 30 september

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Omedelbart justerat protokoll §225 (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Ärende 9. Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021 (pdf) Lyssna

Torsdag 2 september

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 3 juni

Beslut i korthet 

Protokoll §150 (pdf) Lyssna

Protokoll §§146-149, 151-175 (pdf) Lyssna

Ny ärendelista (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar del 4 (pdf) Lyssna

Handlingar del 5 (pdf) Lyssna

Ärende 11. Tilläggsbudget 2021 (pdf) Lyssna

Torsdag 6 maj

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Ärende 6. Barnbilaga 2020 – bilaga till Årsredovisning 2020 Ulricehamns kommun (pdf) Lyssna

Onsdag 14 april

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 14 april

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Torsdag 4 mars

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 4 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 4 februari

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 4 februari

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 14 januari

Beslut i korthet på kommunstyrelsen den 14 januari

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Möten 2020

Torsdag 26 november

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Måndag 2 november

Beslut i korthet

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärende 29 Initiativärende Delutredning 4, 7-9 skolorna (pdf) Lyssna

Ärende 27 Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete under Coronapandemin (pdf) Lyssna

Ärende 27 Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete under Coronapandemin (pdf) Lyssna

Kallelse KS 2 november hemsida (pdf)

Torsdag 1 oktober

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 3 september

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 20 augusti

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Måndag 1 juni

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar del 4 (pdf) Lyssna

Torsdag 7 maj

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Måndag 6 april

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 26 mars (extrainsatt möte)

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 5 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2A komplementering (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf) Lyssna

Måndag 3 februari

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar, del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar, del 2 (pdf) Lyssna

Handlingar, del 3 (pdf) Lyssna

Handlingar, del 4 (pdf) Lyssna

Måndag 13 januari

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Torsdag 30 november

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf)Lyssna

Handlingar del 2 (pdf)Lyssna

Torsdag 9 november

Protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Bilaga till ärende 16. Rapport budgetuppdraget att se över samordningen resor (skolskjuts, elevresor, färdtjänst) Protokollsutdrag CSG 2023-10-25 ärende 4.1 med bilaga Lyssna

Budgetförslag 2024 S, V och Mp (pdf)Lyssna

Budgetförslag 2024 SD (pdf)Lyssna

Budgetförslag 2024 NU (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 5 oktober

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 7 september

Protokoll (pdf) Lyssna

Protokoll omedelbart justerat § 231 (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 1 juni

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Torsdag 4 maj

Protokoll (pdf) Lyssna

Omedelbart justerat protokoll (pdf) Lyssna

Ärendelista och handlingar (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Onsdag 5 april

Protokoll (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar del 1 (pdf) Lyssna

Handlingar del 2 Årsredovisning (pdf) Lyssna

Handlingar del 3 (pdf)Lyssna

Torsdag 2 mars

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 3 mars (pdf) Lyssna

Torsdag 2 februari

Protokoll (pdf)Lyssna

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 2 februari (pdf)Lyssna

Beslut i korthet

Torsdag 12 januari

Protokoll (pdf) Lyssna

Beslut i korthet

Ärendelista och handlingar kommunstyrelsen 12 januari (pdf)Lyssna

Ny Ärendelista kommunstyrelsen 2023-01-12 (pdf)

Nytt Ärende 13. Utökat verksamhetsområde för  vatten och avlopp för del av Sanatorieskogen 1:3 m. fl. (pdf)

Nytt Ärende 19. Ansökan om omställningsstöd och pension för förtroendevald (pdf) 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 23 november 2023 av Linnea Pettersson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?