Beslut i korthet, kommunstyrelsen 30 november

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 30 november. För alla ärenden och fullständig information, se ärenden och handlingar.

 

Små och stora hus i framtidens Brunnsnäs

Nu är planen klar för hur Brunnsnäs ska bli ett ställe att bo och leva på i framtiden. Planen handlar om att bygga nya hus, göra ett fint friluftsområde och ta hand om det gamla huset som heter Brunnsnäs säteri. Planen säger att det ska finnas olika sorters hus, som små och stora hus. Planprogrammet föreslår att området utvecklas för ungefär 150 – 200 bostäder. Programmet föreslår att det blir villor och radhus om två våningar och flerbostadshus om tre till fyra våningar. Det ska också finnas ett ställe där man kan äta, fika eller ha möten. Det stället kan vara Brunnsnäs säteri. Det ska också finnas ett område där man kan vara ute i naturen och ha kul. Det är området som heter Åsakullen. Planen är bra för barn och ungdomar som vill ha en bra miljö. Planen är också bra för kommunen som tjänar pengar på att bygga nya hus. Planen passar med det som kommunen har bestämt för hur Ulricehamn ska se ut i framtiden.

Kommunstyrelsen godkänner planprogrammet och råder kommunfullmäktige att göra detsamma.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

 

Nästan en halv miljon till Marbäcks IF

Marbäcks IF föreslås få 409 719 kronor till handikappanpassning. Föreningen har haft kontakt med kommunen under ett par år för att beskriva behovet av en anpassning av klubblokalen. Behovet har blivet än viktigare då både församlingshemmet och träffpunkt 34:an har avvecklats, då är det enda alternativet för möten och träffar Marbäcks Ifs klubbstuga. För att kunna möta tillgängligheten så måste det byggas en bättre ramp för tillgänglighet samt en handikapptoalett i klubbstugan. Projektet är välförankrat och därför säger kommunstyrelsen ja och skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige för sista beslutet.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Gratis buss och tåg för 70+

Det finns ett erbjudande från Västra Götalandsregionen som gör att äldre personer kan åka gratis med bussar och tåg i många kommuner. Den kostnaden har respektive kommun stått för. Erbjudandet har gällt för personer som är 75 år eller äldre. Men nu har regionen ändrat på hur erbjudandet ska fungera. Det betyder att kommunen måste bestämma om de vill fortsätta vara med i erbjudandet och vilka regler som ska gälla. Därför föreslås fullmäktige besluta att erbjudandet ska gälla dem som fyllt 70 år eller är äldre. Tack vare att regionen ändrat reglerna för detta, kommer det att bli billigare för kommunen att erbjuda äldre gratis buss eller tåg, trots att fler får åka.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

 

Övriga ärenden som togs upp på mötet

 • Rapport – Utredning om alternativ utförare av färdtjänsten
 • Riktlinjer för styr- och ledningssystem.
 • Regler för intern kontroll.
 • Vattentjänstplan 2023-2035
 • Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden.
 • Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av Rönnåsens industriområde etapp 2.
 • Motion om fjärrvärme (NU).
 • Motion om avgiftsfria blöjor i förskolan (V).
 • Motion schemaläggning inom omsorgen (SD).
 • Motion gällande förändrade arbetstider i äldreomsorgen (SD).
 • Motion gällande parkeringsplatser utmed Nygatan (SD).
 • Budgetuppföljning oktober 2023 föredragning.
 • Vindkraftsetablering Hällunda 2:3 och Hällunda 3:1.
 • Revidering av riktlinjer Val av skola – Placering i skola.
 • Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2024.
 • Förslag till förlängning av samverkansavtal för ungdomsmottagningar.
 • Avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2024-2027.
 • Begäran om förlängning av avtalsperioden för förskoleverksamhet på intraprenad under 2024-2026 (Intraprenaden Emilia centrum).
 • Ansökan om investeringsmedel för boende socialpsykiatri.
 • Ansökan om investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation Storgatan 2024.
 • Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2024.
 • Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2024.
 • Medborgarförslag om annan placering av biblioteket.

Underlag och handlingar (pdf)

 

 

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 30 november 2023, senast ändrad den 30 november 2023 av Eva Wallin

Kontakt