Pedagogisk omsorg

Ulricehamns kommun strävar efter att erbjuda pedagogisk omsorg som ett alternativ till förskola eller fritidshem om vårdnadshavare så önskar. För närvarande finns det ingen pedagogisk omsorg i Ulricehamns kommun

Pedagogisk omsorg kan bedrivas av:

  • Familjedaghem
  • Flerfamiljslösningar
  • Ett bolag
  • En förening
  • Ett trossamfund
  • En stiftelse
  • En enskild individ

Verksamheten innebär ofta att en dagbarnvårdare bedriver pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-12 år i sitt hem. Dagbarnvårdarna kan samarbeta och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter med barnen.

Enskild pedagogisk omsorg i Ulricehamn

Rose-Marie Bergqvist, telefon: 0730-72 61 85

Att starta barnomsorg i enskild regi

Enskild barnomsorg kan startas i form av förskola, skolbarnsomsorg eller pedagogisk omsorg. Vid start av enskild barnomsorg ansöker man om att bli godkänd med rätt till bidrag.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 26 januari 2023 av Petra Ekström

Hjälpte informationen på denna sida dig?