Ulrikaskolan

Välkommen till Ulrikaskolan! Vi är en skola med cirka 355 elever. Hos oss finns förskola och klasser upp till årskurs sex.

Bild på Ulrikaskolans ingångar på baksidan av husen som är i ljusgult trä.Ulrikaskolan

På Ulrikaskolan finns också fem fritidshem: Asken, Alen, Boken, Lunden och Klubben.

 

Frånvaro och ledighet

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Ordningsregler

 • Vi visar respekt för varandra och är vänliga mot våra kamrater och alla som arbetar i skolan.
 • Vi har ett vårdat språk och är rädda om varandras saker.
 • Vi bidrar alla till arbetsro.
 • Vi går lugnt inomhus.
 • Vi är varsamma med personliga saker och skolan. Om vi har pengar, mobiltelefon eller andra värdefulla saker med oss så ser vi till att de förvaras i ett låst skåp i klassrummet så att de inte försvinner, går sönder eller stör undervisningen.
 • Vi har inneskor i matsalen och i slöjdlokalerna så att vi inte skadar fötterna på vassa saker.
 • I matsalen tänker vi på att äta tillsammans. Vi pratar med bordskamraterna och äter oss mätta på maten. Borden torkas innan klassen/fritids lämnar matsalen.
 • Vi äter inget godis på skolan.
 • Vi tar inte med oss något som innehåller nötter.
 • Vi respekterar fattade beslut. Vill vi förbättra och förändra något tar vi upp det på klassråd och elevråd.
 • Om någon bryter mot ordningsreglerna så blir det ett samtal om händelsen med en vuxen. Vårdnadshavare, rektor och kurator kontaktas då det anses behövas.
 • I skolan gäller samma lagar och värderingar som i svenska samhället i övrigt.

Våra skolgårdsregler

 • Alla är ute på rasterna.
 • Ingen ska vara ensam.
 • Vi visar respekt mot andra och andras saker.
 • Vi använder ett vårdat språk.
 • Fotboll spelas på fotbollsplanen.
 • Alla håller sig inom skolområdet (ser skolan och hör signalen).
 • Vi kastar inte snöboll.

”Allt vad du vill att andra ska göra mot dig det ska du också göra mot dem.”

Elevråd och föräldrasamverkan

Elevråd

Elever från förskoleklass till åk 6 och särskolan utgör elevrådet tillsammans med rektor.

Klassråd

Inom varje klass bildar lärare och elever tillsammans ett klassråd. Klassrådet behandlar frågor om planering och uppföljning av klassens verksamhet, frågor som rör skolmiljön samt frågor som är av gemensamt intresse för klassens verksamhet.

Brukarråd

Ulrikaskolans brukarråd består av elever, föräldrar och personal. I brukarrådet ska det ingå en föräldrarepresentant från varje årskurs. De utses vid höstens föräldramöten.

Läs mer om hur skolorna i Ulricehamn arbetar med elev- och föräldrainflytande på sidan Om våra grundskolor.

Fritids

På Ulrikaskolan finns fem fritidsavdelningar med barn i åldrarna 6-12 år. Våra avdelningar är:

Asken – tel. 0766-43 54 03
Alen – tel.  0766-43 54 05
Boken – tel. 0766-43 54 04
Lunden – tel. 0766-43 68 28
Klubben – tel 0766- 43 54 29

Fritidshemmens öppettider

Lunden öppnar alltid klockan 6.
Alen , Boken och Klubben öppnar klockan 6.45.
Fritids stänger klockan 18 på Alen. 

Måndag-torsdag: Går Lunden över till Alen klockan 16.30. Asken, Boken och klubben går över till Alen klockan 16.50.

Fredagar: Samtliga avdelningar går ihop klockan 16.50 på Alen.

Några saker att tänka på

Meddela oss om:

 • ditt barn inte kommer till skola eller fritids p.g.a. sjukdom
 • ditt barn blir försenat
 • någon annan hämtar ditt barn
 • det är något du undrar över

Barnen ska ha ett par smidiga inneskor eller tofflor (namnade)

Barnen ska ha oömma och praktiska kläder, ytterkläder efter väder samt extra ombyte. Tänk på att namna alla barnens kläder!

Säg till någon i personalen när du hämtar och lämnar ditt barn.

För att få en kontinuerlig kontakt så vill vi att du tittar in till oss minst en gång i vecka.

Tillfälliga schemaändringar meddelar du personalen.

I hallen hänger vår planeringskalender. Där kan du se vad vi gör under veckan.

Om en elev är sjuk eller av någon annan anledning inte kan vara på skolan ska du anmäla ditt barns frånvaro via InfoMentor eller logga in i skola24.
Du kan också anmäla via telefon 0515-77 70 22, tänk då på att du behöver en knapptelefon och barnets personnummer, 10 siffror.

Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt en kortare eller längre tid måste du som vårdnadshavare ansöka om ledighet. Läs mer om ansökan om ledighet på sidan Om våra grundskolor.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 22 december 2020 av Ulrika Emtervall

Adress

Tre Rosors väg
523 86 Ulricehamn

Hjälpte informationen på denna sida dig?