Egen brunn

Som fastighetsägare utanför tätbebyggt område får du oftast ditt dricksvatten från en egen brunn. Den kan vara borrad eller grävd. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för du har ett bra vatten.

Tillsyn av brunn

Kommunen utövar endast tillsyn på brunnar kopplade till en livsmedelsverksamhet eller för flerbostadshus. Är du fastighetsägare till ett en- och tvåbostadshus kontaktar du ett VVS-företag med dina frågor och behov av tillsyn.

För verksamheter

Företag och offentliga verksamheter som hanterar eller erbjuder dricksvatten måste göra det enligt särskilda regler.

Regler för dricksvatten i verksamhet

Om vattnet i din brunn sinar

Ofta går det att hämta vatten i dunk från någon plats som kommunen hänvisar till. Kontakta Ulricehamns Energi för att få närmare instruktioner var du kan hämta vatten i dunk.

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en bra kvalitet. Därför är det viktigt att du har kunskap om din brunn.

Om du upplever att det ofta är dålig vattentillgång eller att brunnen sinar kan en åtgärd vara att anlägga en ny brunn. Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Vem du ska kontakta med frågor om din brunn

Beroende på vilken typ av fastighet du äger gäller olika regler för tillsyn och vem du ska kontakta för frågor:

Privata fastighetsägare till en- och tvåbostadshus

Kontakta ett privat företag inom VVS-branschen för råd om hur du anlägger en ny brunn, förbättrar din vattenkvalitet. Kommunen har ingen tillsyn av enskilda brunnar för en- och tvåbostadshus.

Privata fastighetsägare till flerbostadshyreshus med fler än två-tre lägenheter

Kontakta kommunens miljöinspektörer för råd och stöd. Kontakta ett privat företag inom VVS-branschen för råd om hur du anlägger en ny brunn och förbättrar din vattenkvalitet.

Miljöenheten

E-post: miljo@ulricehamn.se
Telefon (växel): 0321 – 59 00 00

Fastighetsägare med registrerad livsmedelsverksamhet

Kontakta kommunens livsmedelsinspektörer för tillsynsvägledning. Miljöenheten utövar tillsyn av privata brunnar som tillhör registrerade livsmedelsverksamheter.

Miljöenheten

E-post: miljo@ulricehamn.se
Telefon: 0321 – 59 00 00

Kontakt för kontroll av vattenkvalitén

Om du ska kontrollera kvalitén på ditt dricksvatten kan du kontakta någon av följande vattenlaboratorium som är ackrediterat för analys av dricksvatten.

akLAB
Synlab
Eurofins

Laboratorierna har enkla och bra vägledningar till vilka analyser du ska välja, samt förklaringar till hur analysresultaten ska tolkas. Ofta är det lämpligt att ta både ett kemiskt prov och ett bakterieprov för att få en bra bild av vattenkvaliteten.

Beroende på vilken typ av fastighet du äger gäller olika regler för tillsyn och vem du ska kontakta för frågor:

Privata fastighetsägare till en- och tvåbostadshus

Kontakta ett privat företag inom VVS-branschen för råd om hur du anlägger en ny brunn, förbättrar din vattenkvalitet. Kommunen har ingen tillsyn av enskilda brunnar för en- och tvåbostadshus.

Privata fastighetsägare till flerbostadshyreshus med fler än två-tre lägenheter

Kontakta kommunens miljöinspektörer för råd och stöd. Kontakta ett privat företag inom VVS-branschen för råd om hur du anlägger en ny brunn och förbättrar din vattenkvalitet.

Miljöenheten

E-post: miljo@ulricehamn.se
Telefon (växel): 0321 – 59 00 00

Fastighetsägare med registrerad livsmedelsverksamhet

Kontakta kommunens livsmedelsinspektörer för tillsynsvägledning. Miljöenheten utövar tillsyn av privata brunnar som tillhör registrerade livsmedelsverksamheter.

Miljöenheten

E-post: miljo@ulricehamn.se
Telefon: 0321 – 59 00 00

Publicerat av Elin Ohlsson den 30 november 2017, senast ändrad den 4 april 2022

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?