Jämställdhet

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vårt arbete för att öka jämställdheten i strävan mot att bli en mer inkluderande kommun ligger oss varmt om hjärtat.

Jämställdhetsarbetet i kommunen

Tidigare har Ulricehamns kommun haft en jämställdhetsplan som omfattar fem delområden; arbetsförhållanden ur ett könsperspektiv, förvärvsarbete och föräldraskap, sexuella trakasserier, kompetensutveckling genom intern rörlighet och extern rekrytering samt jämställdhetsanalys av löner. Planen har löpt ut och kommer för tillfället inte uppdateras och istället har kommunen valt att satsa på jämställdhetsintegrering i styr- och ledningssystemet. Detta innebär att synliggöra eventuella skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, i det systematiska kvalitetsarbetet, vilket i sin tur stödjer arbetet med prioriteringar och att insatser träffar mer rätt. Invånare i Ulricehamns kommun ska ha de bästa förutsättningarna att utvecklas i kommunen oavsett kön vilket bidrar till att minska de orättfärdiga skillnaderna i hälsa som idag syns på nationell, regional och kommunal nivå.

Modellkoncept för jämställdhet

För att starta arbetet har kommunen gått in i ett processtöd som erbjuds av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och kallas Modellkoncept för Jämställdhet. Här går kommuner samman och hjälps åt i olika konstellationer där varje kommun representeras av minst en politiker, minst en högt uppsatt chef samt en strateg. Stödet gäller i två år och avslutas våren 2026 och deltagaravgiften finansieras av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Vid frågor kontakta folkhälsostrateg som också projektleder arbetet.

Jämställdhetskartan

Vill du ta del av könsuppdelad statistik och hur fördelningen ser ut i olika kommuner? Jämställdhetskartan är ett verktyg för att bedöma, jämföra och analysera hur jämställd kommunen är inom den privata, offentliga och ideella sektorn. Jämställdhetskartan är en del av WINNET, ett projekt för jämställdhet i Västra Götalandsregionen där Ulricehamns kommun deltar.

Jämställdhetskartan

Publicerat av Ellen Haglund den 4 juli 2023, senast ändrad den 30 april 2024 av Malin Yderhag

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?